EU’s vejpakke medfører flere krav for buskørsel
Den 21. februar træder nye regler i kraft for transportvirksomheder
10 februar 2022

EU’s vejpakke træder i kraft den 21. februar 2022. Det betyder, at reglerne for udøvelsen af vejtransporterhvervet ændres på en række områder for at sikre lige konkurrencevilkår og forhindre brugen af postkasseselskaber. Ændringerne medfører, at transportvirksomheder danske som udenlandske, skal opfylde flere krav end tidligere, og at de nuværende krav i visse tilfælde lempes.

De skærpede regler handler bl.a. om skærpede etableringskrav, krav til at virksomhederne på deres forretningssted skal kunne fremvise virksomhedens kernedokumenter mv.

Du kan læse mere om reglerne på Færdselsstyrelsens hjemmeside her