21.06.2022

EU’s regel om at køretøjerne skal vende hjem efter 8 uger

Reglen er en del af EU’s vejpakke, der trådte i kraft den 21. februar 2022.


Hvis man som vognmand har busser, der kører til udlandet, skal man være opmærksom på at bussen ikke må opholde sig uden for Danmark i mere end 8 uger, hvorefter køretøjet skal vende hjem til Danmark igen. Det følger af EU’s vejpakke, der trådte i kraft den 21. februar 2022.

For at være omfattet af reglen skal bussen være beregnet til kørsel med mere end 9 personer inklusive føreren. Der er ingen regler om hvor lang tid køretøjet, skal blive hjemme, når den har returneret fra en international kørsel. Der kan i princippet være tale om et kort ophold. Myndighederne kan anvende data fra den digitale tachograf til at kontrollere hvor længe køretøjet har været væk fra værtsmedlemslandet.

Dansk PersonTransport forventer at Færdselsstyrelsen udsender en vejledning om bl.a. hvordan man som vognmand kan dokumentere at reglerne er blevet overholdt.

Læs EU-Kommissionens vejledning om reglerne her.