12.02.2019

Esbjerg Kommune


I Esbjerg Kommunes parkeringsbekendtgørelse er det jævnfør § 1 ikke tilladt for busser, med en totalvægt på over 3.500 kg, at parkere i mere end 4 timer, med mindre sådan parkering er tilladt ved særlig afmærkning.

Se hele Esbjerg Kommunes parkeringsbekendtgørelse her.