08.11.2022

Er du korrekt forsikret som virksomhedsejer?

I arbejdsskadesikringsloven skelner man mellem forskellige typer af virksomhedsejere. Din virksomhedstype er afgørende for, om der skal tegnes en arbejdsskadeforsikring på dig som vognmand.


Som arbejdsgiver har en vognmand pligt til at sikre sine medarbejdere mod arbejdsskader og man har derfor pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring. I visse tilfælde gælder pligten til at tegne en arbejdsskadeforsikring også på vognmanden selv. Det afhænger af, hvilken virksomhedsform forretningen drives som.

Ejer du som vognmand en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab (I/S) eller et kommanditselskab (K/S) vil du blive betragtet som selvstændig, og det er derfor frivilligt om du som virksomhedsejer er forsikret.

Ejere af aktieselskaber A/S og anpartsselskaber ApS er ikke selvstændige i arbejdsskadesikringslovens forstand. Selskabet er en selvstændig juridisk person, som skal sikre de personer, der arbejder for selskabet – herunder også ejeren, når han/hun arbejder for virksomheden. Dette gælder uanset om vognmanden er lønmodtager eller får løn ved overførsel at overskud fra virksomheden. Det gælder også uanset om selskabet ikke har et reelt økonomisk overskud.

Hvis ejeren af et A/S eller ApS udfører arbejde i virksomheden, vil personen derfor være omfattet af arbejdsskadesikringsloven på samme vilkår som en  almindelig ansat.

Vognmænd der driver sin virksomhed i et A/S eller ApS skal således være dækket af en arbejdsskadeforsikring, og desuden være tilmeldt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Læs mere om forsikringsreglerne for virksomhedsejere her.