fjernbus

|24.11.2020

Endelig udformning af busterminalen på plads

Transport- og Boligministeriet og Københavns Kommune, der står bag beslutningen og udformningen af den kommende fjernbusterminal på Dybbølsbro, er blevet enige om den endelige udformning.


Busterminalen, der skal sikre let og sikker tilgængelighed til de ca. 1,4 mio. årlige fjernbuspassagerer, har nu fået sin endelige form. Transport- og Boligministeriet og Københavns Kommune, der er parterne bag beslutningen, er blevet enige om den endelige placering og udformning af busterminalen.
Terminalen placeres under Dybbølsbro mellem baneterrænet og Carsten Niebuhrs Gade langs Ikeagrunden og Cabinn. Her vil der være god forbindelse til selve Dybbølsbro, Hovedbanegården og den kommende metro til Sydhavnen.

Der anlægges 15 busholdepladser, hvoraf de 12 er til 15-meterbusser, og tre er til 8-meterbusser. Der vil også være taxiholdepladser, 200 cykelparkeringspladser og en ”kys og kør”-zone, hvor det er tilladt at standse bilen i kort til for at sætte passagerer af. Der vil være elevator til Dybbølsbro og handicapparkeringspladser sammen med ventefaciliteter, toilet og mulighed for en kiosk. Planen er, at terminalen på et hverdagsdøgn skal kunne servicere ca. 195 busser, som kører til og fra København.
Fjernbusserne vil have indkørsel til terminalen via Otto Busses Vej og Carsten Niebuhrs Gade og vil være ensrettet mod øst.

Terminalen anlægges af Vejdirektoratet. Anlægsarbejdet ventes at begynde i 2021 med forventet ibrugtagning omkring 1. april 2023. Busterminalen estimeres at koste 80,2 mio. kr., og finansieres med 20 mio. kr. fra staten og 60,2 mio. kr. fra Københavns Kommune, hvoraf 20 mio. kr. indhentes over en årrække via forhøjet brugerbetaling fra busoperatørerne.

Københavns Kommune har bedt Movia om at stå for den daglige drift, når busterminalen står færdig. Derfor er det aftalt, at Movia og Dansk PersonTransport – allerede i de forestående anlægsfase – har en tæt dialog om detaljerne i udformningen af busterminalen, så indrettes klogest muligt i forhold til de fremtidige behov hos passagerer og fjernbusselskaber.

Læs mere her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/udformningen-af-kobenhavns-nye-busterminal-pa-plads?publisherId=13559194&releaseId=13604907