04.05.2022

Elbusser: Grøn omstilling kræver god tid og god forberedelse


Det går godt med omstillingen af den kollektive bustrafik der bliver både fossil- og emissionsfri. Navnlig elektrificeringen og de emissionsfri busser vækker begejstring rundt omkring i landet. Baggrunden for denne succes er blandt andet, at trafikselskaberne har sikret at der er god tid og god forberedelse om udbuddene. Disse gode takter skal fastholdes. Især med den aktuelle situation for de globale forsyningskæder og prisstigninger, mener Dansk PersonTransport.

Det har vist sig, at trafikselskaberne kan sætte en høj standard for miljø og klima og alligevel få løst opgaven af busselskaberne indenfor fornuftige økonomiske rammer. Den kollektive bustrafik er derfor i førersædet i forhold til elektrificering på vejtransportområdet og over 800 elbusser – cirka 25 pct. – af busserne er emissionsfri ved udgangen af 2024. Tid og god forberedelse er én af ingredienserne bag succesen.

Tid og timing er vigtig

Mange kommuner og trafikselskaber og kommuner har haft en god timing omkring udbud af de nye elbusser og afventet det rette øjeblik. Startskuddet gik i Roskilde i april 2019, og derefter har man haft et teknologisk og konkurrencemæssigt modent marked uden dyre lærepenge. Derudover har flere kommuner forlænget eksisterende kontrakter eller udbudt kortvarige udbud, inden skridtet til elbusser blev taget. Derved har man i vidt omfang kunne udnytte eksisterende busser hele deres levetid. Til gavn for økonomien og til gavn for klimaet.

En anden forudsætning for succesen er, at både trafikselskaber og operatører haft god tid og god forberedelse både i udbudsprocessen og i den periode, der går fra kontrakten er indgået til bussernes skal sættes i drift. Både den fossilfri drift (f.eks. biogas eller HVO) og elbusserne kræver, at der etableres ny energiinfrastruktur og der er nu lang leveringstid på mange bustyper. Den aktuelle forsyningskrise, flaskehalse i den globale logistik og Ukraine-krigen  gør ikke den udfordring mindre.

Et tilbageblik på de seneste 10 års udbud af kollektiv trafik viser også, at trafikselskaberne har taget højde for kravet om planlægning og tid. Således er udbudsperioderne (antal dage fra udbud til driftsstart) øget fra 268 dage (9 måneder) for konventionelle udbud til hhv. 14 måneder (411 dage) for fossilfri drift og 22 måneder (645 dage) for nulemissionsdrift.

Tabel 1: Antal dage i gennemsnit fra udbud til kontraktstart (33 udbud gennemført i perioden 2013 til 2022 – 10 år)

Tabel 1: Antal dage i gennemsnit fra udbud til kontraktstart (33 udbud gennemført i perioden 2013 til 2022 – 10 år)

Trafikselskab Konventionel busdrift Fossilfri Nulemission
Midttrafik Ikke beregnet          235                   515
Movia                                     624          593                   693
NT                                     237          249                   456
Sydtrafik                                     320          446                   622
Alle 268          411               645

Kilde: Dansk PersonTransports udbudsdatabase

 

 

DPT: Udbud af klimavenlig bustrafik kræver god tid i planen…

Tidsplanen på i alt 22 måneder matcher Dansk PersonTransports anbefalinger fra juni 2020 (DPT: Anbefalinger til udbud af klimavenlig bustrafik – opdateret juni 2020 # link). Her anbefales en 20 til 22 måneder lang udbudsperiode, hvoraf 12 måneder er afsat fra kontraktindgåelse til driftsstart. Mange af operatørens opgaver starter først, når blækket på aftalen er tørt. Herefter skal der etableres faciliteter til garage og vedligeholdelse, anskaffes busser og de nødvendige medarbejdere skal ansættes, mobiliseres og optrænes.  For udbud med de nye teknologier er den lange tidshorisont ekstra afgørende.

Tabel 2: DPT’s anbefalinger til tidsplan for udbudsproces

Trin Antal måneder
Markedsdialog, høring og informationsmøde 2
Fra bekendtgørelse til frist for prækvalifikation 1
Fra prækvalifikation til tilbudsfrist 3
Fra tilbudsfrist og forhandlingsrunde til endeligt tilbud (Kun én runde) 1 til 2
Fra endeligt tilbud til tildeling og kontraktindgåelse 1 til 2
Fra kontraktindgåelse til driftsstart 12
I alt 20 til 22

Kilde: DPT: Anbefalinger til udbud af klimavenlig bustrafik – opdateret juni 2020

 

Tingene går ikke altid som man har forventet det. Derfor bør der i udbudsprocessen udvises den nødvendige fleksibilitet. Et godt eksempel kan være et aktuelt udbud af 31 regionalbusser i Nordjylland. Her har Nordjyllands Trafikselskab genstartet udbuddet to gange. Det betyder, at kontrakten nu forventes underskrevet den 17. juni 2022 – fem uger før kontraktstart i august 2022 – og ikke medio marts 2022 som oprindeligt planlagt. Nye emissionsfri busser skal ganske vist først indsættes yderligere 12 måneder senere, men vilkårene blevet gjort meget svære for det busselskab, der vinder udbuddet og skal have organisation og mandskab driften på plads til den nordjyske trafik.

Dansk PersonTransport opfordrer alle trafikselskaberne til at fastholde de gode takter i forhold til timing, planlægning og tid. Det er en forudsætning for den fortsatte succes med grøn omstilling af den kollektive bustrafik trods svære rammevilkår.

Her kan du læse Dansk PersonTransport Anbefalinger ved udbud af klimavenlig bustrafik, opdateret Juni 2020