07.12.2022

Elbussen i kommunernes klimaplaner

Kommuner og regioner på Sjælland og Lolland-Falster tager sammen med Movia stormskridt mod en CO2-neutral busdrift i 2030. Senest med indsættelsen af 71 nye elbusser i de kommende dage. Movia oplyser at der spares 4.800 tons CO2 om året. Det er et vigtigt skridt, men hvor meget fylder det i det kommunale klimaregnskab?


De 2 regioner, de 11 kommuner, 1 trafikselskab, et stort antal passagerer på de 30 ruter samt de 8 operatører kan være godt tilfredse med endnu et velgennemført og implementeret udbud af 71 elbusser der sættes i drift på søndag og hvor deres spares 4.800 tons CO2 om året. Endnu et skridt på vejen mod fossilfri drift i 2030.

Den kollektive bustrafik og den grønne omstilling heraf bør være en nøglespiller i kommunernes grønne omstilling. Det sker dels som frontløber i elektrificeringen og omstillingen til klimavenlige drivmidler og dels som rygraden i et trafiksystem, hvor flere danskere vælger en bæredygtig mobiltiet på bekostning af privatbilismen. Energistyrelsens klimaregnskaber for Danmarks 98 kommuner viser dette med al tydelighed. Nedenfor er opgjort CO2-udledningen (tons CO2-ækvivalenter) fra personbiltrafikken i de 12 kommuner, der om få dage indsætter nye elbusser (Tal fra Energistyrelsens Kommunale Klimaregnskaber 2019):

Allerød               26.393
 Egedal               29.816
 Frederikssund               41.704
 Furesø               40.984
 Gentofte               43.733
 Gribskov               43.334
 Hillerød               63.092
 Lejre               66.422
 Lyngby-Taarbæk               37.606
 Roskilde               85.111
 Rudersdal               62.543
 Solrød               44.929

 

Biltrafikken i de 12 kommuner udleder i alt 586 tusinde tons CO2. De 4.800 tons Movia sparer i bustrafikken med de 71 busser udgør altså 0,82 % af den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken i de 12 kommuner.

Det er sagt uden malice, og uden at ville forklejne den store indsats, der sker på dette felt. Det bliver dog helt afgørende for klimaindsatsen i de 12 kommuner, at satsningen på elbusser understøttes af en endnu større satsning på overflytning fra bilture til andre og mere bæredygtige transportmidler.

Læs mere om den grønne omstilling af bustrafikken og hvordan bussen indgår i en grøn, social og økonomisk bæredygtig udvikling af kommunerne på www.bus22plus.dk