Taxikørsel

|09.11.2018

El-taxier i Holland

En kombination af gulerod og pisk har udbredt brugen af el-taxier i Amsterdam og Schiphol Lufthavn.


På to dage i november tog repræsentanter fra de københavnske taxiselskaber, Dansk Taxi Råd, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og EON på studietur til Amsterdam for at blive klogere på udviklingen af brugen af el-taxier i Holland.

I 2014 lavede Schiphol Lufthavn et udbud, hvor man ønskede at fremme adgangen for 0-emissions taxier. Udbuddet blev startskuddet for en massiv investering i el-taxier for taxifirmaet Schiphol Taxi, der var en af vinderne af lufthavnens udbud, hvor el-taxier har forrang til taxiturene. Shiphol Taxi og Taxi Central Shiphol har i dag 365 el-taxier af forskellige mærker og 170 Teslaer model S. I dag udføres 700.000 ture ud af 1.000.000 årlige taxiture fra lufthavnen med 0-emmissions taxier. Amsterdam kommune har de seneste par år fulgt efter lufthavnen og har lavet en aftale med taxiselskaberne i Amsterdam om, at i 2025 skal samtlige taxier, der kører i Amsterdam centrum være 0-emmissions taxier.

Initiativer til at fremme el-taxier
I tillæg til aftalen med taxiselskaberne har Amsterdam Kommune lavet en række initiativer til at fremme udbredelse af el-taxier. Kommunen giver bl.a. et tilskud på 5000 euro til indkøb af en el-taxi og har ved byens hovedbanegård indført taxiholdeplads for el-taxier, hvor der er opsat hurtig lade standere.

Dertil gav den hollandske stat i 2014 for at kickstarte indfasningen af el-taxier, også et tilskud i form af tilbagebetaling af afgifter, der svarer til 5000 euro pr. el-taxi.

Erfaringerne fra Holland viser, at der er potentiale i brugen af el-biler til taxikørsel. ”Men det er nødvendigt med et fælles samarbejde staten, kommunen og taxierhvervet imellem, hvor der skal være opbakning til de investeringer, som taxierhvervet skal foretage sig i ny teknologi” siger direktør Trine Wollenberg, der var med på turen. Hvis der fx. ikke er lade standere, som er tilgængelig for taxierhvervet på holdepladserne, så er det svært at bruge el-bilen i taxidriften. ”Det er derfor nødvendigt, at stat og kommune melder klart ud, at man vil sikre en infrastruktur af lade standere, der er tilgængelige for taxierne. Og så skal man være opmærksom på, at en tilskud på det som svarer til 2×5000 euro også har været med til at kickstarte processen i Holland og det kan vi kun anbefale, at man også ser på i Danmark” slutter Trine Wollenberg.