27.09.2023

Ekspertudvalgs-workshop: Ikke et eneste ord om tomme busser

Selvom myten om de tomme busser fylder visse steder på Christiansborg, så var det totalt fraværende til ekspertudvalgets workshop, hvor de respektive, inviterede organisationer alle havde medbragt deres vigtigste budskaber – herunder konkrete bud på rejsetyper, som borgere har svært ved at få transport til.


Regeringens ekspertudvalg om kollektiv mobilitet havde indkaldt eksperter og interessenter til en workshop for brugerne af den kollektive transport. Fokus var på ekspertgruppens arbejde med at kortlægge mulige fremtidige mobilitetsløsninger. Dansk PersonTransports medlemsvirksomheder møder passagerer og brugere af den offentlige transport hver dag, hvorfor vi var inviteret til at give vores besyv med på transportsektorens udfordringer og fremtidige løsninger.

”Det er vores grundlæggende opfattelse, at vi ingenlunde har for meget kollektiv trafik. Tværtimod. Danskerne har brug for et grundlæggende niveau af kollektiv trafik, som de kan regne med. Bustrafikken, flextrafikken og et stort netværk af taxivirksomheder udgør denne basis for fremtidens mobilitet. Et skrækscenarie vil derfor være, at nye, alternative mobilitetsformer udhuler dette grundlag. Det kan dog blive en kedelig realitet, hvis fremtidens mobilitet baseres på den naive forestilling om, at tomme busser kan erstattes af samkørsel, frivillige ordninger eller Uber-lignende konstruktioner. Virkeligheden er en anden – nemlig den, at busserne ikke er tomme. Workshoppen styrede langt uden om denne faldgrube,” konstaterer Lasse Repsholt, der deltog på vegne af Dansk PersonTransport.

Et andet fokuspunkt for workshoppen var, hvordan nye mobilitetsformer kan supplere den kollektive transport. Erfaringer fra både ind- og udland viser, at frivillige landsbybusser i visse yderområder uden busbetjening kan være et supplement til den kollektive mobilitet. Det er derfor oplagt, at transporterhvervet træder til med nye idéer om, hvordan sammenhængskraften også i denne henseende styrkes bedst. Her er landets mange taxiselskaber oplagte samarbejdspartnere.