Coronavirus

|28.05.2020

Ekspert-rapport anbefaler snarlig afvikling af hjælpepakkerne

En ekspertgruppe nedsat af Folketinget anbefaler en afvikling af hjælpepakkerne og at disse delvist forlænges og erstattes af en genopretningspakke for brancher, der er særligt hårdt ramt. DPT er bekymrede idet det er uklart for nuværende, hvilke brancher der er identificeret som særligt hårdt ramte. Nødvendigheden af at inkludere turistbusbranchen på den lange bane samt taxibranchen på den mellemlange bane er imperativ for at undgå massekonkurser og tab af arbejdspladser, mener DPT.


Uhensigtsmæssigt at lukke for hjælpepakker allerede 8. juli
Folketinget har bedt en ekspertgruppe bestående af tre økonomiprofessorer om at levere input til udfasningen af hjælpepakkerne. De har afleveret deres rapport i går og kommer med en række vurderinger og anbefalinger til, hvordan hjælpepakkerne kan afvikles på en måde, som understøtter job, samt mulige målrettede initiativer til fortsat at holde en hånd under specifikke brancher, der er midlertidigt påvirket af restriktioner.

Grundlæggende er holdningen fra ekspertgruppen, at hjælpepakkerne bør afvikles snarest, og at kompensationsordningerne med direkte støtte ophører 8. juli. Det gælder både lønkompensationsordningerne og kompensationen for faste omkostninger. Virksomheder, som er direkte berørte af forsamlingsforbuddet, kan fortsat modtage kompensation for faste omkostninger indtil 31. august.

Hårdt ramt branche
Dele af persontransporten vil være hårdt ramt længe og skal derfor have fortsat hjælp til genopretning, hvis massekonkurser og tab af arbejdspladser skal undgås.

Dansk PersonTransport støtter op om tilkendegivelsen af, at der er behov for målrettede initiativer til at holde hånden under specifikke brancher frem til udgangen af august. Det er meget vigtigt, at turistbusbranchen er inkluderet i listen over de direkte berørte og/eller sæsonbetonede brancher, der vil have adgang til genopretningshjælp også efter 8. juli og også efter august. Turistbusbranchen er i særdeleshed ramt af grænselukningen, forsamlingsforbuddet og manglen på udenlandske turister og årets højsæson, hvor 80 % af omsætningen for mange operatører skal hentes, og nu er forsvundet.
”Vi forventer, at politikerne er i stand til at se det fulde billede og sikre, at hjælpen vil omfatte turistbusbranchen og på den lidt kortere bane taxisektoren, der også i sommersæsonen vil være ramt af de manglende events og turister”, siger adm. direktør i Dansk PersonTransport, Michael Nielsen.

Fokus på genopretning snarere end krisehjælp
Dansk PersonTransport har allerede for en måned siden foreslået en genopretningspakke for turistbuserhvervet og er tilfredse med, at ekspertgruppen nu sætter fokus på nødvendigheden af at hjælpe specifikke og hårdt ramte brancher i gang. DPT har siden oprettelsen af den eksisterende hjælpepakke for faste omkostninger peget på, at der er alt for store trin, når hjulene kommer i gang, hvilket kan give en uhensigtsmæssig spekulation omkring det økonomisk fornuftige i at tage ordrer ind. Derfor har vi tidligere foreslået, at man gør modellen lineær, så den følger ned- eller opgangen i virksomhedens omsætning. Ekspertgruppen peger på at løse netop denne problemstilling.

”Det er er bestemt et skridt i den rigtige retning, at ekspertgruppen ser udfordringen med de store trappetrin i kompensationsordningen for faste omkostninger. Desværre noterer vi os, at de foreslår et loft over kompensation på 50 % af de faste omkostninger, hvilket ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt for de hårdest ramte turistbusvirksomheder”, siger Michael Nielsen og fortsætter:

”Der er rigtigt gode takter i eksperternes rapport, men jeg kan ikke understrege nok, at det er bydende nødvendigt, at det sikres, at også turistbuserhvervet og taxisektoren er med i gruppen, der sikres en eller anden form for genopretningshjælp også efter juli og august”, afslutter Michael Nielsen.