12.02.2019

Egedal Kommune


Anvendelse af parkeringspladser
§ 1 På parkeringspladser er det forbudt at parkere busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3.500 kg, påhængs- og sættevogne samt traktorer.

Standsning og parkering m.m. på vej uden for parkeringspladser
§3 På vej er det forbudt følgende køretøjer at parkere i mere end 3 timer: Stk. 1 Busser og lastbiler med tilladt totalvægt over 3.500 kg.

Den fulde parkeringsbekendtgørelse kan læses her.