18.04.2023

DPT’s Sektor for Rutekørsel genudpeger formand og næstformand

Rutesektoren i DPT har genudpeget Peter Lanng Nielsen som formand og Tim Valbøll som næstformand.


Bestyrelsen for Dansk PersonTransports Sektor for Rutekørsel har konstitueret sig.

Peter Lanng Nielsen fra Keolis fortsætter som formand og Tim Valbøll fra Umove fortsætter som næstformand for bestyrelsen.

Dermed har alle DPT’s sektorer konstitueret sig med formand og næstformand forud for DPT’s årsmøde, som afholdes fredag den 21. april 2023 i Herning.

 

Bestyrelsen for Sektor for Rutekørsel består af:

Peter Lanng Nielsen (formand) Keolis
   
Tim Valbøll (næstformand) Umove
   
Ib Gregers Boers Ditobus
   
Torben Hansen Arriva Danmark
   
Ronnie Gasbjerg Herning Turist
   
Bram Lauwers Nobina
   
Chanette Mulvad Holstebro Turistbusser
   
Steen Rügge Tide Bus Danmark
   
John Vestergaard VIKINGBUS