Coronavirus

|17.12.2020

DPT til regeringen: Genindfør de generelle hjælpepakker med tilbagevirkende kraft

Turistbus- og taxivognmænd drukner i bureaukratiske hjælpepakker samtidig med, at likviditeten forsvinder imellem hænderne på dem. Dansk PersonTransport har derfor sendt en kraftig opfordring til erhvervsministeren om at gøre brug EU-kommissionens mulighed for at anvende generelle hjælpepakker til virksomheder i akutte likviditetsproblemer med støtte på til 800.000 EUR.


I en bestemmelse i EU-Kommissionens meddelelse om støtte for økonomien under coronapandemien, gives der mulighed for at støtte virksomheder i akutte likviditetsproblemer med op til 800.000 EUR pr. virksomhed. Dansk PersonTransport har derfor kontaktet Erhvervsminister Simon Kollerup, da vi mener, at regeringen bør gøre brug af bestemmelsen med tilbagevirkende kraft fra 9. juli 2020 og frem. Dermed ville de virksomheder, blandt andet taxi- og turistbusvognmænd og som helt tydeligt er ramt af coronakrisen, kunne få adgang til økonomisk støtte fra en generel støtteordning.

”Vi oplever at vores medlemmer, hvoraf mange af dem jo er små- og mellemstore virksomheder har rigtigt svært ved at søge regeringens hjælpepakker, da de er så komplekse at selv revisorerne værger sig ved at beskæftige sig med dem. Der er ingen tvivl om at situationen i branchen er rigtig alvorlig, og vi nærmer os desperate tilstande. Derfor har vi i dag sendt en kraftig opfordring til Regeringen og Folketinget om at gøre brug af denne mere enkle støtteordning med tilbagevirkende kraft fra den 9. juli og frem.”

For rigtig mange af vores medlemsvirksomheder gør det sig gældende, at de alene har fået kompensation fra forårets hjælpepakker, hvorimod kompensationsordningerne fra 9. juli og efterfølgende hjælpepakker er meget svære at søge. Det skyldes i høj grad, at kompensationen er knyttet op på restriktioner, hvor der i forbindelse med ansøgning stilles urealistisk store krav til dokumentationsgrundlaget. Herudover er reglerne meget vanskelige at læse og forstå, f.eks. når der gælder forskellige referenceperioder for forskellige restriktioner, og når hjælpepakkerne udgør et kludetæppe af forskellige mere eller mindre overlappende kompensationsperioder.

“Reglerne er så vanskelige at forstå, at selv revisionsfirmaerne giver op. Vi oplever dagligt, at vores medlemmer er blevet afvist af deres revisorer, som hævder, at der for nuværende ikke er hjælpepakker, vores medlemmer kan søge – simpelt hen på grund af at revisorerne ikke kan overskue de nuværende regler og derfor er nervøse for at give revisorerklæringer,” afslutter Teddy Becher.