09.06.2022

DPT sætter fokus på chaufførbranchen på Cabi Topmøde 2022

Landsformand John Bergholdt medvirkede torsdag som paneldeltager på Videnshuset Cabi's topmøde, hvor blandt andet sikring af fremtidens arbejdskraft var på programmet.


Det landsdækkende non-profit videnshus Cabi, inviterede til topmøde torsdag formiddag, hvor DPT fik mulighed for at præge debatten omkring håndteringen af mangel på arbejdskraft. Landsformand John Bergholdt talte i dag om hvordan vi kan sikre fremtidig arbejdskraft i persontransportbranchen. Herunder kom han blandt andet ind på, hvordan branchen kan tiltrække arbejdskraft blandt personer i flexjob, i et samarbejde med AMU-uddannelsescentre og jobcentrene i kommunerne.

Videnshuset Cabi er en faglig uafhængig, selvejende organisation, som siden 2002 har stillet viden og værktøjer til rådighed for både kommuner og virksomheder, i forbindelse med udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse, deres mulighed for at blive i deres job samt viden om trivsel og forebyggelse af nedslidning på arbejdsmarkedet.

Mangler jeres virksomhed arbejdskraft? Det er fortsat muligt at tilmelde sig DPT’s chaufførkampagne her!