23.02.2022

DPT sætter chaufførmangel på den politiske dagsorden

DPT deltager i dag i en vigtig politisk høring i Transportministeriet om den kritiske chaufførmangel.


For DPT er det vigtigt at skabe politisk bevågenhed om chaufførmanglen i persontransportsektoren, hvor mange oplever at må sige nej til nye ordrer fordi der simpelthen ikke er nok chauffører til at køre taxier, busser og minimusser. På høringen hvor alle Folketingets partier er inviteret, har DPT fremlagt 4 konkrete forslag, der kan bidrage til at få flere chauffører beskæftiget i branchen.

For det første skal det kunne betale sig for de mere erfarne chauffører – de såkaldte seniorer – at arbejde mere ved siden af deres folkepension og efterløn. DPT kvitterer for afskaffelsen af modregningen af egen indkomst som nu bliver gennemført i 2023, men branchen mangler hænder nu, og derfor bør dette initiativ fremrykkes så det gælder allerede fra foråret 2022.

For det andet foreslår DPT, sammen med 3F, TUR, Dansk Erhverv og Dansk Industri at nedsætte aldersgrænsen for buschauffører fra 21 til 18 år, forudsat at de unge starter på erhvervsuddannelsen til buschauffør. Det vil potentielt kunne tilføre op mod 400 unge chauffører om året, og bidrage til en foryngelse af medarbejderskaren.

For det tredje foreslår DPT, at Jobcentrene skal have bedre mulighed for at anvise ledige til persontransportsektoren og finansiere deres uddannelse.

For det fjerde foreslår DPT at nedbringe ekspeditionstiden for udstedelse af chaufførkort som pt. er 6 uger, så man kan få de uddannede chauffører hurtigere ud bag rattet.

Det er alle løsninger der relativt hurtigt, vil kunne gavne en persontransportsektor, der skriger på flere dygtige chauffører.