22.11.2022

DPT opfordrer til en snarlig løsning: national planlægning af den kollektive trafik, og mindre bureaukrati til fordel for chaufførrekruttering

DPT's adm. direktør, Michael Nielsen mener at den kommende regering gør klogt i at fokusere på at vedtage en langsigtet national kollektiv trafikplan - hurtigst muligt.


I Altingets nye temadebat “Hvad er det første, den nye regering skal give sig i kast med på transportområdet?”, giver adm. direktør Michael Nielsen sit bud på de mest akutte problematikker i branchen.

“Helt konkret mener vi i Dansk PersonTransport, at det er nødvendigt, at det nye Folketing og den nye regering hurtigst muligt får vedtaget en national kollektiv trafikplan, hvor både infrastruktur, regulering og organisering understøtter en styrkelse af den kollektive trafik.”

Udefrakommende kriser og udfordringer i den kollektive trafik har stået i kø de seneste år, og hvis det fortsat skal være muligt for danskerne at benytte sig af f.eks. bus, taxi eller flextrafik som nu, kræver det politisk initiativ.

“Dermed bliver det sikret, at vi får øget brug af et velfungerende og bredt udbygget kollektivt trafiksystem med bus, taxi, flextrafik og turistbus som nøglespillere. I den forbindelse bør det nye Folketing få vedtaget en forpligtende standard for betjening med den kollektive trafik i alle dele af landet sammenlignelig med forsyningsforpligtelsen for vand og el.”

Desuden står den bureaukratiske byrde og lange ventetider i vejen for branchens rekruttering, som i sig selv kan være en udfordring. Løsningen er dog simpel:  “Det kan de gøre ved at få nedsat de meget lange og uacceptable ventetider på udstedelse af tilladelser og førerkort og ved at få luget ud i de mange regler og bøder, som danske virksomheder er underlagt.”

Læs hele artiklen online på Altinget her