Rutekørsel

|01.03.2019

DPT og 3F: Køreplanlægningen skal have en hjælpende hånd

Dansk PersonTransport og 3F har i samarbejde udarbejdet fire anbefalinger til trafikselskaberne, der kan være med til at skabe forbedringer for chaufførernes arbejdsforhold.


Et stort antal chauffører og 3F satte i løbet af 2018 fokus på chaufførernes arbejdsforhold med kampagnen ”Tid til at trykke stop”. I kampagnen peges på, at chaufførens hverdag påvirkes negativt af trængsel, stramme køreplaner og følgerne deraf i form af manglende eller for korte pauser.

Dansk PersonTransports rutesektor har ad flere omgange haft en dialog med 3F Transport om emnet. ”Nogle af de udfordringer chaufførerne peger på skal løses i forhandlingerne mellem Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik (AKT) og andre må løses lokalt mellem den enkelte arbejdsgiver og medarbejderne, men vi er også enige om, at samarbejdet med trafikselskaberne om køreplanerne kan fungere bedre. Der kan eksempelvis gives nogle køreplaner og vagtplaner, der fungerer bedre. Vi er nået frem til fire anbefalinger, som vi i fællesskab vil præsentere for trafikselskaberne i den kommende tid,” fortæller sektorchef Lasse Repsholt.

Dansk PersonTransport og 3F peger på fire anbefalinger til trafikselskaberne, der kan være med til at skabe forbedringer:

  1. Kortlægning og synliggørelse af køreplaner og faktiske køretider
  2. Bedre samarbejde mellem trafikselskaberne, operatørerne og chaufførerne om forbedringer af køreplaner
  3. Brug fire (nye) værktøjer og principper i køreplanlægningen
  4. Målrettet kommunikation og dialog med både buschauffører og passagerer

”Vi har en forventning om, at trafikselskaberne vil tage godt imod vores initiativ, da vi har en fælles interesse i at få skabt sammenhæng og rettidighed i bustrafikken. Den nationale kundetilfredshedsanalyse fra november 2018 viste, at under halvdelen (44 pct.) af de adspurgte har tillid til, at de kommer frem til tiden, så vi synes det er oplagt at se på, om der er nogle ting, vi kan gøre bedre,” afslutter Lasse Repsholt.