Coronavirus

|17.03.2020

DPT er her for dig

Selv om Danmark er lukket ned på grund af coronaen, er Dansk PersonTransport ikke. Og lige nu gør vi alt, hvad vi kan for at hjælpe medlemmerne bedst muligt igennem krisen


Udover at snakke med jer medlemmer og rådgive jer i, hvad I skal gøre i forskellige situationer og vejlede jer bedst muligt i de udmeldinger, som regeringen kommer med, så er Dansk PersonTransports fornemmeste opgave lige nu at gøre politikerne opmærksomme på de enorme tab, som persontransporten lider lige nu. Vi arbejder for at få de tiltag igennem, som kan hjælpe jer bedst muligt, uanset om I er små, mellem eller store virksomheder.

Det gør vi i de enkelte sektorer
I turistsektoren presser vi lige nu på for, at der kommer en hjælpepakke til de selvstændige, og at der kommer en form for kompensation for aflyste kørsler. Hjælpepakken skal både gælde kørslen for den offentlige sektor, hvor tingene er budgetlagt, og for al den anden kørsel, som er blevet aflyst.

Vi arbejder desuden på at få indført en kompensationsordning for selvstændige taxi og flexvognmænd – også de af jer, der ikke er medlem af en A-kasse. Derudover håndterer vi de mange henvendelser, vi får på kontrakter om offentlig specialkørsel, hvad enten det er med kommuner eller trafikselskaberne. Som en konsekvens af skolelukninger m.v. er den offentlige special kørsel skåret kraftigt ned, og det efterlader et spørgsmål om kompensation for den manglende kørsel. Vi arbejder på at få lavet en model for håndtering af dette.

I forhold til rutesektoren, som på nuværende tidspunkt ikke er så hårdt ramt, har flere trafikselskaber signaleret, at der skal ske en tilpasning af køreplanerne i den kollektive bustrafik i forhold til den nye situation med færre passagerer.
Dansk PersonTransport har som hovedprioritet at sikre at sådan en tilpasning sker på ordentlige vilkår, herunder at det er en hensigtsmæssig proces i forhold til nye vagtplaner og omstilling. Der skal ske en håndtering i forhold til kontrakter og økonomi, hvori der fortsat er omkostningsdækning for operatørens omkostninger, men hvor f.eks. udgifter til brændstof fratrækker, og chaufførernes arbejdspladser skal bevares.

Vigtigt arbejde
Det er afgørende, at operatører og trafikselskaber får aftalt en model, der både bærer os igennem den aktuelle coronakrise på en ordentlig måde, og som sikrer, at vi bliver i stand til at genoptage det gode samarbejde, når forholdene normaliserer sig.

Vi snakker med henholdsvis Protector samt Söderberg & Partners for at få de bedst mulige betingelser igennem for jer rent forsikringsmæssigt.
Desuden sørger vi for at kommunikere alt ud til jer, hvad enten det er vores egne bestræbelser på at lette jeres hverdag i denne situation eller de tiltag, lovændringer og retningslinjer, som regeringen melder ud.