10.02.2023

DPT: Det haster med at få nedsat ekspertudvalget og få stillet de rigtige spørgsmål

Sektorchef i Dansk PersonTransport, Lasse Repsholdt, gav onsdag sit besyv med i Altingets transportdebat.


SVM-regeringens målsætning om at “understøtte busdækningen for både byer og  yderområder” bliver i denne uge taget op af Lasse Repsholdt, med Dansk PersonTransports bud på de vigtigste indsatsområder indenfor dansk kollektiv trafik.

En af de store udfordringer på området for kollektiv trafik, er organiseringen og styringen af det danske transportsystem. Der efterspørges fra flere sider, større sammenhængskraft og gennemskuelighed for infrastrukturen. Dertil kommer det varierende serviceniveau, der differentierer mellem land og by, samt store stigninger  i privatkørsel.

Ifølge Lasse Repsholdt giver regeringens udspil forhåbninger til at der vil ske positive forandringer, forudsat at ekspertudvalget bliver præsenteret for de væsentlige udfordringer på området.

“Med regeringens udspil er afsættet for debatten – og dermed også chancen for at finde gode løsninger – forbedret væsentligt i forhold til efteråret, hvor myter om tomme busser lagde sig unødigt i vejen. Men det kræver også, at ekspertudvalget bliver stillet – og besvarer – de rigtige spørgsmål.”

Læs meget mere om hvad DPT mener, at det kommende ekspertudvalgt bør fokusere på indenfor kollektiv trafik, her på Altinget.dk