Offentlig kørsel

|30.11.2018

DPT blev præsenteret i Aalborg

Danske Busvognmænds næstformand, Allan Mørup (Mørups Turistfart), præsenterede tirsdag den kommende forening Dansk PersonTransport for de vognmænd, der var mødt op til orienteringsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab (NT) for 29. udbud vedr. flextrafik i Aalborg.


”Dansk PersonTransport vil være den primære interesseorganisation for alle operatører i flextrafikken, hvad enten de kører på OST-, taxi-, bus-, sygetransport- eller universaltilladelse eller kører for et kørsels- eller bestillingskontor,” forklarede Allan Mørup for de mange fremmødte vognmænd. Dansk PersonTransport er som bekendt en sammenlægning af Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd. Ifølge Allan Mørup, der selv sidder i Danske Busvognmænds udvalg for special- og handicapkørsel, er det en klar styrke, at vognmænd – hvad enten de kører på bus-, OST-, taxi-, sygetransport- eller den nye universaltilladelse – nu kan samle kræfterne i én forening, som samlet kan adressere trafikselskabernes flextrafik og den kommunale kørsel.

”Vi kæmper for rimelige vilkår i flextrafikken. Dvs. løn- og arbejdsklausuler i udbud og kontrakter, rimelige og gennemskuelige bodssystemer samt fair og lige konkurrencevilkår for alle tilladelsestyper,” fastslog Allan Mørup på mødet, hvor NT havde været så venlige at give taletid.

Uddannelse skal stille krav til operatører i flextrafikken
Næstformanden omtalte også den særlige entreprenøruddannelse for flextrafik, NT er ved at tilrettelægge, og som allerede er indskrevet som en mulighed i Fynbus’, Midtrafiks, Sydtrafiks og NT’s nyeste udbud for flextrafik.

”Vi bakker op om ideen om en særlig entreprenøruddannelse, fordi den nye taxilov ikke kræver en faglig uddannelse for opnåelse af den nye universaltilladelse,” forklarede Allan Mørup. ”Det betyder reelt, at folk kan komme ind fra gaden og få en tilladelse til erhvervsmæssig persontransport. Det vil entreprenøruddannelsen som et krav i udbudsbetingelserne være med til at rette op på,” understregede Allan Mørup.

Dobbeltuddannelse skal undgås
Allan Mørup peger også på, at det er vigtigt med en fornuftig implementering af de nye krav, så man undgår dobbeltuddannelse. De emner i trafikselskabernes entreprenøruddannelse, der går igen fra taxi- og busvognmandsuddannelsen, bør ifølge Danske Busvognmænd målrettes de nye vognmænd, der har været fritaget for kursuskrav jf. den nye taxilov. Vognmænd der allerede har gennemgået en vognmandsuddannelse, bør kunne bruge deres eksamensbevis fra Trafikstyrelsen som erstatning.

”Det er vigtigt, at de kompetencer, vognmændene allerede har opnået gennem vognmandskurser, der er defineret i både busloven og den gamle taxilov, kommer til at spille en rolle i udbudsbetingelserne. Der er ingen grund til at dobbeltuddanne vognmændene,” understreger Allan Mørup.

NT: Ser frem til dialog med branchen
Erik Frederiksen fra NT fremlagde også trafikselskabets egne tanker om uddannelseskravet til vognmændene:

”Vi er overordnet set enige i Danske Busvognmænds betragtninger, og vi ser naturligvis frem til en videre drøftelse med branchen om en fornuftig måde at implementere uddannelseskravet i udbuddene på,” udtalte Erik Frederiksen ved orienteringsmødet.

NT er i øjeblikket, i samarbejde med flere trafikselskaber, i gang med pilotprojekter, hvor man kan vurdere uddannelsens endelige indhold. Du kan læse mere om projektet i septemberudgaven af Busmagasinet.