Rutekørsel

|05.09.2019

“Tryk stop” er en succes

I forlængelse af "Tryk stop" kampagnen har Dansk PersonTransport, 3F og Movia afholdt tre konstruktive dialogmøder. Møderne har bibragt nyttig viden, som kan forbedre den fremtidige tilrettelæggelse af køreplaner.


I forbindelse med buschaufførernes ”Tryk stop” kampagne, der har sat fokus på chaufførenes arbejdstid og pauser, besluttede 3F og Dansk PersonTransport sammen med Movia før sommerferien at arbejde med en række tiltag.

Tiltagene, der skal imødekomme kritikken af buschaufførenes arbejdsforhold, er delt op i tre overordnede spor: Overenskomstforhold, der skal håndteres af DI og 3F, lokale forhold, der skal håndteres mellem den enkelte busoperatør og medarbejderne samt forhold som trafikselskaberne, bl.a. Movia, har indflydelse på.

Processen med at konkretisere forholdene over for trafikselskabet Movia er i fuld gang. For at nå helt ud til de enkelte buschauffører på de enkelte anlæg har DPT, 3F og Movia derfor afholdt tre dialogmøder hos 3F i henholdsvis Slagelse, København og Hillerød.

På disse tre møder har repræsentanter for buschauffører og driftsledelser på de ca. 40 garageanlæg i Movias område været samlet for at opbygge et fælles vidensniveau om de elementer, der påvirker køreplanen og de processer, som fører frem til den endelige køreplanlægning. Samtidig har møderne genereret gode idéer til at gøre samarbejdet mellem operatører, chauffører og trafikselskab endnu bedre.

Møderne har været konstruktive
Dialogmøderne var tilrettelagt med indlæg fra Movia, operatører og 3F-chauffører med en efterfølgende workshop, hvor idéer og kommentarer blev samlet sammen.

Alle tre møder foregik i en god og konstruktiv tone, hvor alle kom til orde. Emnerne var brede og indikerede, at der var mulighed for forbedring hos alle tre parter, hvor der nu arbejdes videre med følgende emner:

  • Behov for forventningsafstemning og fælles sprog
  • Bedre brug af data til fælles forståelse af og opfølgning på køreplanen
  • Organiseringen af arbejdet med køreplaner internt hos operatøren
  • Synliggørelse af det arbejde, der gøres af vejmyndigheder og trafikselskaber for at reducere effekterne af den stigende trængsel

”Vi har haft nogle rigtig gode møder med en åben dialog, som viser, at den model til tilrettelæggelse af køreplaner, som vi har samarbejdet med chauffører og driftsledelse om, godt kan bruges, men den skal udvikles og forbedres med en mere struktureret dialog, information og inddragelse af data om den udførte køreplan. Jeg er sikker på, at vi kan finde en fælles forståelse af, hvordan den gode køreplan skal se ud,” fortæller køreplanchef i Movia Poul Bayer.

Positivitet hos 3F og DPT
Både forhandlingssekretær Kim Poder fra 3F Transportgruppe og sektorchef Lasse Repsholt i Dansk PersonTransport er ligeledes positive over for den konstruktive dialog på møderne.

”Det har været en rigtig AHA-oplevelse for både mig og vores chauffører. Arbejdsgivere/planlæggere, Movia og buschauffører er faktisk slet ikke så langt fra hinanden, som vi troede, men der er rigtigt meget teknik og kommunikation, der driller i hverdagen. Det handler i stor grad om at have et fælles billede af, hvad der faktisk sker derude og at få talt sammen om problemerne i hverdagen på daglig basis. Kun på den måde kan vi løse de mange problemer med forsinkelser og afkortede pauser,” lyder det fra forhandlingssekretær Kim Poder fra 3F Transportgruppe.

”En løsning på vores fælles opgave med at få busser, deres passagerer og chauffører frem til tiden kræver en indsats fra alle sider. Vi har lært meget i løbet af de tre dialogmøder, og jeg tror også, at vores medlemsvirksomheder kan lære meget af hinanden ved at udveksle erfaringer om, hvordan køreplans- og vagtplanlægningsprocessen gribes an af ledelsen og medarbejderne hos de forskellige selskaber og på de forskellige anlæg,” afslutter sektorchef i Dansk PersonTransport Lasse Repsholt.

Kontaktinformation
Movia kommunikation og presse, tlf. 3613 2010

Lasse Repsholt, sektorchef i DPT, tlf. 2047 8003