Rutekørsel

|11.04.2019

DPT, 3F og Movia enige om at forbedre samarbejdet om køreplaner

I slutningen af 2018 nedsatte DPT, 3F og Movia en arbejdsgruppe med henblik på at løse de udfordringer, som buschauffører oplever omkring deres arbejdsvilkår. De tre parter mødtes 10. april til et frugtbart møde, der afføder stor optimisme hele vejen rundt. Efter mødet løftede Movia i en pressemeddelelse sløret for 3 tiltag, der skal forbedre den nuværende køreplanproces.


Mange buschauffører har de seneste måneder sat fokus på deres arbejdstid og pauser i forbindelse med Tryk STOP kampagnen. Som udløber af denne kampagne besluttede foreningen sammen med 3F i slutningen af 2018 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til, hvordan de udfordringer, som buschauffører oplever omkring deres arbejde kan håndteres – bl.a. i samarbejde med landets trafikselskaber og de operatørselskaber, der kører på kontrakter om den kollektive trafik.

Som led i arbejdet for bedre køreplaner har DPT og 3F aftalt at opdele problemstillingerne i tre typer: Overenskomstforhold, der skal håndteres af DI og 3F, lokale forhold, der skal håndteres mellem den enkelte busoperatør og hans med-arbejdere på de enkelte arbejdspladser og endelig forhold, som trafikselskaberne har indflydelse på.

3 tiltag skal forbedre Movias nuværende køreplanproces
For at komme problemstillingerne nærmere til livs afholdte DPT, Movia og 3F et møde 10. april om, hvordan samarbejdet kan styrkes blandt andet ved brug af data. .

I en pressemeddelelse adresserer Movia initiativerne, som mødet har affødt og understreger i samme ombæring vigtigheden af, at køreplanprocessen løbende drøftes, så den er i kontakt med udviklingen i branchen. Plandirektør fra Movia, Per Gellert, udtaler:

“Der er i dag et godt samarbejde mellem operatørerne og Movia, hvor chaufførernes linjerepræsentanter også deltager, og hvor arbejdet med køreplanerne drøftes hvert år, eller når der er behov for ændringer. Vi har talt om, at vi gerne vil have revitaliseret arbejdet i vores køreplanproces med en række tiltag:

  • vi ser gerne at kendskabet til processerne øges og vi vil gerne sammen udvikle værktøjer, der kan understøtte samarbejdet.
  • vi vil gerne tage de nye muligheder med realtidsdata i busserne i brug f.eks. til at sammenligne planlagte køretider og reelle køretider, så vi bliver bedre til at bruge disse data, når vi laver forbedringer af køreplanerne.
  • vi vil gerne i dette arbejde tage hånd om der, hvor den stigende trafikale trængsel påvirker køretiderne i køreplanerne.”

Optimisme hos alle parter
Den gode modtagelse af 3F og DPT’s anbefalinger glæder sektorchef i Dansk PersonTransport, Lasse Repsholt, der udtrykker en stor optimisme om processen.

“Vi har fælles mål om gode køreplaner, der holder – både for kundernes og buschaufførernes skyld. Det står også klart fra mødet, at vi har et fælles ansvar for dette mål, og at alle kan bidrage. Derfor er jeg sikker på, at vi nok skal nå nogle gode resultater”, siger han.

Også 3F glæder sig over den gode modtagelse og glæder sig til at høste frugterne af det nye samarbejde. Forhandlingssekretær Kim Poder udtaler følgende:

“Samarbejdet vil være medvirkende til at imødekomme chaufførernes problemer med at få holdt deres pauser, og måske samtidigt have til formål, at alle i 3 parts-samarbejdet får et bedre fælles blik på trafikplanlægningens udfordringer.”

Det er nu aftalt at planlægge en møderække, hvor parterne vil arbejde videre på de konkrete løsninger og forslag.