regler

|13.07.2018

Dispensation til udstedelse af kørekort

I visse tilfælde kan en chauffør ikke fremvise et gyldigt, originalt kørekort, når der skal ansøges om førerkort til tachograf. Det er derfor muligt for politiet og ansøgeren at anmode om dispensation hos Færdselsstyrelsen under visse omstændigheder.


Det følger af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort, at der ved ansøgning om førerkort skal forevises et gyldigt, originalt kørekort. I nogle tilfælde er det imidlertid ikke muligt for en ansøger at fremvise et gyldigt, originalt kørekort, da der kan være situationer, hvor vedkommende udelukkende er i besiddelse af et midlertidigt kørekort. Politiet har i en sådan situation mulighed for at anmode Færdselsstyrelsen om dispensation til at udstede førerkort til takograf på grundlag af et midlertidigt kørerkort. Dispensationen kan f.eks. begrundes i, at sagsbehandlingen af en fornyelse af en ansøgers kørekort tidsmæssigt er trukket ud over udløbsdatoen for førerkortet, og at ansøgeren derfor ikke vil have mulighed eksempelvis at udføre et arbejde som chauffør. Det er ansøgeren selv der skal bede politiet om at anmode Færdselsstyrelsen om en dispensation til at udstede førerkortet på baggrund af det midlertidige kørekort.

En fornuftigt løsning
”Vi har tidligere været i dialog med myndighederne om lang ventetid i forhold til udstedelse og fornyelse af både køre- og førerkort. Det er derfor glædeligt, at Færdselsstyrelsen og politiet har fundet frem til en fornuftig løsning, når f.eks. fornyelsen af en chaufførs kørekort trækker ud. Det er trods alt deres levebrød, det handler om,” udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd.