Taxikørsel

|08.11.2018

Dispensation kun for førerkort

Frit lejde gælder indtil videre kun ansøgninger om fornyelse af eksisterende førerkort.


I sidste uge skrev Dansk Taxi Råd, at Færdselsstyrelsen har genoptaget frit lejde gældende for alle chaufføransøgninger, således at styrelsen har aftalt med politiet, at de ikke skal håndhæve reglerne om gyldigt chaufførkort, så længe chaufføren kunne dokumentere, at der var ansøgt hos styrelsen. Det viser sig dog nu, at frit lejde indtil videre ikke gælder alle ansøgninger om chaufførkort, men kun for de eksisterende chauffører, der søger om fornyelse af førerkortet. En forskel som Dansk Taxi Råds direktør Trine Wollenberg finder uheldig ”Jeg synes, at det er urimeligt, at nye chauffører ikke kan få dispensation, da de har fået det tidligere og bør ligestilles med kollegaer, der har et førerkort. I Dansk Taxi Råd har vi derfor spurgt styrelsen om dispensationen ikke bør gælde alle, ligesom var tilfældet før 1. september”.

I foråret meddelte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at pga. det store antal ansøgere til udstedelse af chaufførkort og dermed en lang sagsbehandlingstid hos styrelsen, var der indgået en aftale med politiet om, at man ikke håndhævede reglerne om gyldigt chaufførkort, så længe chaufføren kunne dokumentere, at der var ansøgt hos styrelsen. Denne særregel blev dog ophævet ultimo august måned, hvor sagsbehandlingstiden kom ned på et rimeligt niveau, således der igen kunne ske en håndhævelse af reglerne, hvilket betød, at politiet igen begyndte at kontrollere chaufførkort.

Sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger om chaufførkort er i midlertidigt nu igen lang, da Færdselsstyrelsen, som har fået overdraget opgaven, har modtaget et meget stort antal ansøgninger på det seneste. Færdselsstyrelsen arbejder på højtryk for at nedbringe ekspeditionstiden på udstedelse af chaufførkort, men for at sikre at ingen chauffører kommer i klemme, har Færdselsstyrelsen endnu engang aftalt med politiet, at der indtil videre ikke gives bøder til chauffører med en eksisterende ansøgning, som har en ansøgning om chaufførkort under behandling i styrelsen. Berørte chauffører opfordres til at medbringe en kvittering for deres ansøgning i taxien.