Turistkørsel

|30.10.2017

Det vrimler med piratbusser i København

Over 371 udenlandske busser har henover sommeren kørt systematisk cabotagekørsel i København, mens hele 65 af disse udenlandske busser har opholdt sig længere end de af Trafikstyrelsen tilladte tre måneder og kan derfor betegnes som decideret piratkørsel. Den omfattende cabotagekørsel betyder tabt omsætning til danske virksomheder og social dumping. Det kræver handling nu!


371 piratbusser kører systematisk cabotage
Tilbage i april startede Danske Busvognmænd sammen med chauffører og vognmænd indsamling af dokumentation for udenlandske bussers cabotagekørsel i København. Henover sommeren 2017 har chauffører og vognmænd sendt over 2.000 billeder ind af udenlandske busser på dansk jord. Resultatet fremgår af tabel 1 nedenfor og er ikke til at tage fejl af.

Det vrimler med særligt polske, estiske og litauiske busser i København, som grundet lave lønomkostninger i Østeuropa og den lempelige EU-lovgivning kan underbyde de danske vognmænd og chauffører, når der f.eks. skal køres sightseeing for krydstogtskibene i København. Sågar spanske, bulgarske og græske busser tager fra Sydeuropa til København for at kunne køre buskørsel på det danske, nationale marked i flere måneder ad gangen. Såfremt man havde samme regler for cabotagekørsel på busområdet som på lastbilområdet ville alle 371 busser i tabel 1 opholde sig ulovligt i Danmark. Du kan læse meget mere om hele undersøgelsen, cabotage generelt og udstationeringsdirektivet i novemberudgaven af Busmagasinet her.

Resultaterne taler sit tydelige sprog: Aldeles uholdbar situation
Situationen er ifølge Steen Bundgaard, direktør i Danske Busvognmænd, aldeles uholdbar og kræver handling nu. Han ser gerne, at man på europæisk niveau finder nogle fælles regler, der forhindrer, at busser kan køre helt tomme fra Syd- og Østeuropa til Danmark for at underbyde danske vognmænd og tage danske chaufførjobs til skade for både erhvervslivet og statskassen.

”Vores omfattende undersøgelse understreger alvoren og kræver handling. Til sammenligning har vognmændene i København og omegn ca. 365 turistbusser tilsammen. De konkurrerer henover sommeren med 371 udenlandske busser, der kan køre passagerer på det danske, nationale marked til østeuropæiske priser. Det er stærkt konkurrenceforvridende og ender i værste fald med social dumping,” udtaler Steen Bundgaard.

Danske Busvognmænd har flere gange i den forløbne måned fremlagt undersøgelsens resultater for Folketingets medlemmer. Kommende direktør i Danske Busvognmænd Michael Nielsen har også over for EU-Kommissionen gjort behovet for en regulering af bussernes cabotagekørsel klart.

Læs også 3F’s reaktion: Ny undersøgelse: Piratbusser kører på danske veje til dumpingpriser