25.10.2023

Det skal være slut med, at udenlandske busser kan køre ulovligt i danske miljøzoner uden konsekvenser

Ifølge Dansk PersonTransport ender blot 1 ud af 9 udenlandske busser med at betale en bøde, når de overtræder reglerne i de danske miljøzoner. Det er ganske enkelt uretfærdigt over for danske busvognmænd og underminerer derudover formålet med miljøzonerne. Derfor kræver Dansk PersonTransport nu handling.


I Dansk PersonTransport har vi længe kæmpet for, at der skal være fair og lige konkurrence mellem danske og udenlandske busser, der kører på danske veje.

Efter flere henvendelser fra vores medlemmer, som har konstateret, at der kører ulovlige busser rundt i miljøzonerne, har Dansk PersonTransport henvendt sig til Sund & Bælt, som har oplyst, at der i 2021 og 2022 blev registreret 284 busser, der kørte ulovligt i de danske miljøzoner. Den ulovlige kørsel består i, at busserne ikke har haft monteret et partikelfilter, som er et krav, hvis busserne ikke er Euronorm VI-standard.

Dansk PersonTransport har efterfølgende kontaktet Miljøstyrelsen, som er ansvarlig for udstedelsen af bøder for overtrædelse af miljøzonereglerne. Miljøstyrelsen har oplyst, at der i 2021 og 2022 kun blev udstedt i alt 61 bøder til udenlandske busser, hvoraf kun 32 af bøderne er blevet betalt.

Ifølge Miljøstyrelsen skyldes det lave antal bøder til udenlandske busser, at Sund & Bælt langt fra har adgang til at lave opslag i alle andre landes køretøjsregistre, således at de kan finde frem til ejeren af en bestemt bus. Det skyldes, at der i dag ikke er EU-lovgivning, der sikrer, at bødeforlæg til udenlandske busser kan håndhæves i andre lande.

Det er, ifølge Dansk PersonTransport, ikke godt nok.

”Det er helt urimeligt, at danske busvognmænd forventes at skulle leve op nogle regler, mens de kan se, at udenlandske busser kan slippe afsted med at bryde loven uden konsekvenser. Samtidig står det jo klart, at når man ikke håndhæver de her regler, går det ud over de danske virksomheders konkurrenceevne og mere til. Det er også dårligt nyt for miljøet, at de udenlandske busser kører rundt uden det lovpligtige partikelfilter. Det underminerer jo effekten af miljøzonerne”, siger erhvervspolitisk konsulent hos DPT, Alexander Höilund.

Dansk PersonTransport er i dialog med Transportministeriet, Justitsministeriet og Miljøministeriet for at sikre, at der bliver strammet op på håndhævelsen. For der bør uomtvisteligt blive taget fat på dette område. Hvis der mangler EU-regler, bør regeringen sikre, at de kommer. Regeringen kunne med fordel allerede påbegynde diskussionen herom i de igangværende forhandlinger om håndhævelse af grænseoverskridende trafikforseelser i det såkaldte ”CBE-direktiv”.

”Det bør være i alles interesse, at det bliver muligt at håndhæve forseelser begået i miljøzoner på tværs af landegrænserne i EU, og at landene får mulighed for at finde oplysning i hinandens køretøjsregistre, så man nemt kan finde frem til ejeren af et køretøj, der bryder reglerne”, afslutter erhvervspolitisk konsulent hos DPT, Alexander Höilund.