26.02.2024

Det lyder ædelt, men det er et totalt fejlskud fra kommunen: I underminerer jeres egne klimamål

"Aftalen, hvor Aarhus Kommune betaler 10 kr. for samkørselsture på mindst to km, er blevet præsenteret som en innovativ løsning på trængselsproblemer og til at mindske CO2-udledningen i kommunen. Men ved nærmere eftersyn viser det sig, at ordningen ikke alene misforstår mobilitetsbehovene i byen, men også aktivt modarbejder Aarhus' ambitiøse klimamål", skriver DPT's adm. direktør Michael Nielsen i Århus Stiftstidende.


Indlæg bragt i Århus Stiftstidende den 22. februar 2024

DEBAT: Den 13. januar kunne man i Århus Stiftstidende læse om Aarhus Kommunes samarbejde med Nabogo i artiklen: “Få penge for at køre konen i Føtex: Sådan kan du tjene på at køre rundt i Aarhus”.

Aftalen, hvor Aarhus Kommune betaler 10 kr. for samkørselsture på mindst to km, er blevet præsenteret som en innovativ løsning på trængselsproblemer og til at mindske CO2-udledningen i kommunen. Men ved nærmere eftersyn viser det sig, at ordningen ikke alene misforstår mobilitetsbehovene i byen, men også aktivt modarbejder Aarhus’ ambitiøse klimamål.

Den grundlæggende tanke bag samkørsel er, at man kan reducere antallet af biler på vejen ved at samle ture, der ellers ville være blevet foretaget separat. I teorien en ædel ambition. Men i praksis synes virkeligheden at være en anden.

Ofte er det ikke ture, der erstatter to biler med én, men snarere ture, der allerede ville have fundet sted i en enkelt bil eller, endnu værre, ture, der udelukkende foretages for den økonomiske gevinst.

Det er ikke blot en ineffektiv brug af kommunens midler. Det er en direkte underminering af de eksisterende bæredygtige transportformer som bus, letbane og taxi til fordel for en økonomisk subsidiering af privatbilisme.

Aarhus Kommune har en målsætning om klimaneutralitet, og her er det at gøre bilkørsel mere økonomisk attraktivt i en by, der allerede nyder godt af et velfungerende kollektivt transportsystem, at skyde langt forbi målet.

Det nye samkørselstilbud kan desværre tilskynde borgere til at fravælge cyklen eller kollektiv transport til fordel for bilen, hvilket også øger trængslen og forureningen.

I stedet for at udsulte den kollektive transport og promovere løsninger, der kannibaliserer på dens passagergrundlag, burde fokus være på at forstærke og udvide den. Kun ved at investere i og prioritere bæredygtige transportalternativer kan Aarhus opnå klimamålene.

Aarhus skal ikke have en bilcentreret kultur, og artiklen i Århus Stiftstidende bør være et wakeupcall på rådhuset, som får kommunen til at genoverveje sin tilgang. Man har lyst til at spørge medlemmerne af Aarhus Byråd, om de synes, at aftalen med Nabogo er god forvaltning af kommunens penge.

Vi mener, at den rigtige løsning i stedet er at investere borgernes penge i løsninger, der styrker den kollektive transport og gør cyklisme og gåture til mere attraktive valg. Det kan sikre, at byens mobilitet ikke alene er effektiv og bekvem, men også bæredygtig og i tråd med klimamålene.