Taxikørsel

|18.04.2018

Det landsdækkende prisloft

Overgang til beregning af takster efter landsdækkende prisloft.


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har anmodet bestillingskontorer, der har været underlagt maksimaltakster for taxikørsel fastsat af Taxinævnet i Region Hovedstaden, om at oplyse tidspunktet for mulig overgang for beregning af betaling for taxikørsel på grundlag af maksimaltakster for taxikørsel til takster ifølge det landsdækkende prisloft. Anmodningen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal ses i lyset af, at flere bestillingskontorer i Region Hovedstaden ønsker at køre til samme takster som deres kørselskontorer jf. ny taxilov.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen finder på grundlag af de modtagne svar, at overgangen til betaling for taxikørsel ifølge det landsdækkende prisloft tidligst kan finde sted med virkning fra den 17. april 2018. Senest med virkning fra den 11. maj 2018 skal de pågældende bestillingskontorer i Region Hovedstaden, der ønkser at køre til samme takster som deres kørselskontorer, have ændret deres takstsystem i henhold til det nye landsdækkende prisloft.

Det forudsættes, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i forbindelse med omlægningen underrettes om takstniveauet ved overgangen til beregning af takster på grundlag af det landsdækkende prisloft. Det forudsættes videre, at oplysninger om takstniveau indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen to gange årligt henholdsvis den 1. januar og den 1 juli.

Et kørselskontor er ansvarlig for, at den taxikørsel, der sælges af kontoret, ikke udføres til en højere pris end det landsdækkende prisloft. Kørselskontorets priser skal beregnes efter samme struktur, som det landsdækkende prisloft beregnes efter, og kørselskontorets priser, herunder priser for eventuelle tillægsydelser, skal fremgå af kørselskontorets hjemmeside.

Læs mere om det landsdækkende prisloft her.