22.06.2022

Det er nu muligt at føre bus som 18-årig

Færdselsstyrelsen har netop offentliggjort nye regler der fra 1. juli 2022 gør det muligt at køre stor og lille bus med anhænger fra det fyldte 18 år, hvis man er startet på en erhvervsuddannelse til buschauffør.


Dansk PersonTransport har arbejdet hårdt for at få åbnet for denne mulighed, som et af elementerne for at løse manglen på chauffører og er derfor tilfredse med ændringerne. Såvel transportminister Trine Bramsen og Færdselsstyrelsen skal have tak for at have lyttet til branchen og for at have arbejdet effektivt for at gøre det muligt også at tiltrække unge til busbranchen. Forventningen er, at de nye regler vil få de 18 årige, der før i dag ikke kunne blive buschauffør pga alderskravet, i fremtiden vil vælge den karrierevej som byder på mange og forskelligartede muligheder. Og det er der brug for, særligt i en situation hvor busbranchen i høj grad mangler chauffører, og hvor gennemsnitsalderen for de chauffører der i forvejen er i branchen, er høj og stadigt stigende.

Reglerne betyder at man kan køre minibus som 18-årig i hele Danmark uden begrænsninger. Som 18-årig kan man også køre stor bus, men indtil man er fyldt 20 år vil kørslerne være begrænset til rutekørsel på op til 50 km, herunder børnehave og skolekørsel. Når chaufføren har rundet de 20 år, vil man kunne køre i hele Danmark uden afstandsbegrænsning.

Dansk PersonTransport har talt varmt for, at sænke alderskravet på de 23 år for at køre turistbus til udlandet til 21 år, da erfaringen siger at det især er turene til udlandet som de unge gerne vil ud at køre. Færdselsstyrelsen er netop nu i gang med at undersøge muligheden for også at sætte alderskravet ned på turene ud af Danmark. Dansk PersonTransport vil følge op på at denne mulighed også bliver gennemført, da det kan være med til at gøre det mere attraktivt at starte som buschauffør. Samtidigt er det klart at DPT gerne havde set at også busmekanikerlærlinge og måske endda også taxibranchen havde fået samme mulighed for at køre som 18 årige, men det kommer forhåbentligt i en senere revidering af reglerne.

Læs Færdselsstyrelsen publicering her.