01.07.2022

Det er nu igen muligt at søge ekstra buffer-tilladelser til køretøjer

Fra den 1. juli 2022 er det igen muligt for vognmænd at ansøge om buffertilladelser, før anskaffelsen af et nyt køretøj.


Tilbage i maj meldte Færdselsstyrelsen ud, at man som virksomhed ikke måtte have mere end én tilladelse pr. køretøj, hvilket skabte store udfordringer for vognmænd, der ikke med kort varsel kunne op og nedskalere antallet af køretøjer efter efterspørgslen, kontraktlige forpligtelser mv. Vognmændene skulle derfor først søge om en ny tilladelse, når de havde anskaffet et nyt køretøj, hvilket betød at der kunne gå lang tid før køretøjet kunne komme ud og køre som følge af Færdselsstyrelsen lange ventetider.

Dansk PersonTransport har i samarbejde med den øvrige transportbranche, arbejdet på at få ændret denne praksis tilbage så man som virksomhed kan søge om flere buffer-tilladelser, end antallet af køretøjer pr. virksomhed. Dansk PersonTransport er derfor tilfreds med at Færdselsstyrelsen har lyttet til erhvervet.

Færdselsstyrelsen har meldt ud, at der fra den 1. juli 2022, kan udstedes et begrænset antal buffer tilladelser i forhold til virksomhedens størrelse, under forudsætning af, at egenkapital-kravet for alle udstedte bekræftede kopier er opfyldt. Dansk PersonTransport har i den forbindelse påpeget overfor Færdselsstyrelsen, at der bør udstedes det antal tilladelser som en virksomhed har behov for, og at antallet af tilladelser ikke alene er afhængig af virksomhedens størrelse.