04.12.2023

Den nye hverdag i Københavns Busterminal

Når Københavns Busterminal åbner i Carsten Niebuhrs Gade i forsommeren 2024, kommer hverdagen for fjernbusoperatørerne til at se anderledes ud, end den gør i dag - til glæde for både passagerer og chauffører, der får ordentlige forhold til af- og påstigning.


Rent lavpraktisk kan terminalen kun anvendes af de busselskaber, der har tilladelse til fjernbuskørsel i Danmark til og fra København eller til international rutekørsel til, fra eller via København. Selskaberne skal desuden indgå en skriftlig aftale med Movia om brug af terminalen.

For at få adgang til terminalen kræver det, at man som busselskab indsender køreplaner for hhv. ankomster og afgange til/fra terminalen. Planerne indsendes fire måneder i forvejen og ud fra det tildeler Movia de ønskede tider. Hvis der er enkelte tidsrum med flere ønsker om ankomst og afgang end antallet af perroner tillader, så vil Movia justere planerne i samarbejde med de(t) påvirkede trafikselskab(er). Bookingen skal ske inden d. 15. i hver måned, og hvis der ind i mellem de faste booking-runder er ledige tider, kan de stadig bookes, dog efter et ”først-til-mølle”-princip.

Køreplanerne sendes til Movia digitalt via en af flere tekniske løsninger spændende fra en såkaldt API-løsning, en app-baseret løsning eller ved at indsende et almindeligt excel-ark.

For at Movias trafikcenter kan lave præcis passager-information og for at sikre korrekt afregning, skal yderligere en rutine indarbejdes i hverdagen for busselskaberne. Selskabet eller chaufføren skal nemlig forud for alle ankomster angive bussens nummerplade, det forventede ankomsttidspunkt og chaufførens mobilnummer.

Bussens nummerplade aflæses ved ankomst, og den skal bruges til den digitale løsning i terminalen, der skal vise chaufføren til den rigtige perron, hvor selskabets kunder allerede venter. Ankomsttidspunket skal Movia bruge til at opdatere kunderne korrekt på de digitale ankomst- og afgangstavler i ventesalen og på perronerne.

Nummerpladescannerne skal også bruges til at afregne korrekt med det enkelte busselskab. De aflæser nemlig automatisk bussens ankomst- og afgangstid og på den måde kan ”benyttelsesafgiften” for brug af terminalen hurtigt udregnes. Prisen for brug af Københavns Busterminal fastsættes for et år ad gangen af Københavns Kommune. I 2024 er prisen 7,79 kr. pr. minut, bussen opholder sig på terminalen.

Busselskaber, der ønsker at indgå aftale om anvendelse af terminalen, kan henvende sig til Movias trafikcenter på telefon 3613 1411 eller mail mtc@moviatrafik.dk

Hvis det ønskes, kan der rekvireres en kopi af den foreliggende aftaletekst.

Kontakt Lasse Repsholt fra Dansk PersonTransport, hvis du vil vide mere om Busterminalen og hvordan man bliver bruger af den.