07.06.2023

DPT i Barcelona: Den kollektive trafik skal investere sig ud af krisen

Dansk PersonTransport er på plads ved UITP’s Kongres i Barcelona, hvor fremtidens kollektive transport bliver diskuteret.


Fra den 4. til den 7. juni afholdes UITP Global Public Transport Summit i Barcelona. Her samles aktører fra den kollektive trafik fra hele verden for at diskutere udfordringer og mulighederne i den kollektive trafik og lade sig inspirere til løsninger. Fra Dansk PersonTransport deltager sektorchef Lasse Repsholt og chefkonsulent Rasmus Noes.

”Vi er i den samme situation i stort set hele verden, hvor faldende passagertal efter COVID19, høj inflation, stigende energiomkostninger og mangel på arbejdskraft, udgør store udfordringer for den kollektive trafik. Der er ingen, der har en magisk formel, der kan løse udfordringerne med et trylleslag, men der et højt ambitionsniveau og en vilje til at investere sig ud af krisen, så vi også i fremtiden har en stærk kollektiv trafik,” udtaler Lasse Repsholt, sektorchef i DPT.

I Barcelona er der fokus på ambitiøse vækstmål for den kollektive trafik og gode idéer til at nå dem. Et et af de temaer, der fylder på kongressen er samspillet mellem den traditionelle kollektive trafik og andre mobilitetsformer som gang, cykler og delemobilitet.

”Der er et vigtigt tema, men der er ingen, der gør sig tanker om, at de alternative transportformer skal erstatte den traditionelle kollektive trafik. De internationale erfaringer og planer handler om, at de forskellige former i stedet skal supplere hinanden, så her kan vi også tage gode pointer med herfra til den hjemlige diskussion om fremtidens kollektive trafik.”, siger Lasse Repsholt, og fortsætter

”Diskussionerne på UITP er meget konkrete. For eksempel er der drøftelser om, hvordan og med hvilket tempo man kan gennemføre elektrificeringen af bustrafikken. Det er ikke bare en overordnet diskussion med måltal. Der gås i dybden med de operationelle problemstillinger med garageanlæg, ladeinfrastruktur, optimale køreplaner, ladeteknologier, batteristørrelser med mere.”

Læs mere om UITP Global Public Transport Summit i Barcelona her

Spændende indlæg fra Trenitalias Federica Follesa om hvorledes de er gået foran og sammen med frivillige busoperatører tilbudt nye persontransport produkter til deres kunder for at vinde kunderne til offentlig transport efter COVID.