kollektiv trafik

|25.03.2020

Den kollektive bustrafik håndterer krisen

I weekenden kom en aftale på plads mellem Dansk PersonTransport og trafikselskaberne om rammerne for en kapacitetstilpasning af den kollektive trafik. Målet er at sikre det bedst mulige fundament for hurtig og effektiv kapacitetstilpasning


I disse timer arbejdes der hårdt hos trafikselskaber og busselskaber om at ændre bussernes køreplaner og skrue ned for omfanget af den betjening, der ydes til kunderne. Baggrunden kender alle. Coronakrisen og nedlukningen af de mange funktioner i de danske samfund kræver selvfølgelig en tilpasning af busserne. Hen over weekenden kom en aftale på plads mellem DPT og trafikselskaberne om rammerne for en kapacitetstilpasning af den kollektive bustrafik.

Aftalen skal sikre det bedst mulige fundament for, at den ønskede kapacitetstilpasning kan ske hurtigt og effektivt, og at alle parter (trafikselskaber, operatører og deres medarbejdere) kan levere en høj forsyningssikkerhed og vende hurtigt tilbage til deres opgaver, når coronakrisen er overstået og dermed sikre den kollektive bustrafik som en vital funktion i det danske samfund.

”Ingen kommer ud af dette forløb uden skrammer, men det er mit indtryk, at alle har udvist stor fleksibilitet i at finde løsninger, så vi dels hurtigt har kunnet kapacitetstilpasse køreplanerne og dels håndterer de økonomiske effekter på den bedst mulige måde. Alle har indrettet sig under hensyntagen til de vilkår, de hver især arbejder under. Vi håber, at alle snart må finde sig til rette i en ny ”normal” situation, hvor den kollektive bustrafik løser sin samfundsopgave bedst muligt, indtil samfundet forhåbentlig finder tilbage i sin sædvanlige rytme,” udtaler Lasse Repsholt.