13.05.2022

Den grønne omstilling går hurtigere end forventet, men den kan udfordre mindre operatører

Dansk PersonTransport fremskriver at 47,1 pct. af de danske trafikselskabers buskørsel i 2024 vil blive kørt af fossil- eller emissionsfrie busser. Omstillingen forventes dog ikke at gå lige problemfrit for alle.


Når de konventionelle busser i stigende grad bliver skiftet ud med grønnere alternativer, vil de større operatører have et markant forspring sammenlignet med mindre spillere på markedet. Mindre operatører møder udfordringer i omstillingen, da kontrakterne i det grønne udbud er vokset både i tid og omfang, sammenlignet med konventionelle buskontrakter.

Det kræver en stor investering, og netop derfor forventes de større operatører at kunne færdes bedre på det nye marked.
Prisen på en el-bus er dobbelt så høj som på en konventionel bus, og dertil skal der regnes etablering af grøn drivmiddelinfrastruktur. Til gengæld forventes en længere levetid, og markant mindre vedligeholdelse af vognene, ligesom stabiliteten forventes at blive øget med de længere kontrakter.

Læs mere om DPT’s forventninger til omstillingen her.

Læs mere om fordelene for de store busoperatører her.