20.11.2020

Demonstrationer i Aarhus og København lørdag vil medføre trafikproblemer

To store demonstrationer med hundredvis af traktorer, der skal køre gennem byerne, vil forstyrre trafikken lørdag 21. nov. i Aarhus og København, adviserer politiet.


To store demonstrationer er anmeldt lørdag 21. november i Aarhus og København. Ved begge demonstrationer er det planlagt at køre hundredvis af traktorer ind i byerne og rundt i byerne ad planlagte ruter. Dette vil medføre store trafikale problemer i begge byer, både når traktorerne skal ind til byen til demonstrationerne, under demonstrationerne, og når de mange traktorer skal ud ad byerne igen.

Begge demonstrationer er planlagt til at begynde kl. 10 og påregnet at slutte om eftermiddagen (Kl. 14:00 i Aarhus, kl. 16:00 i København).
Politiet i begge byer opfordrer borgerne til at holde sig orienterede, og politiet i København opfordrer bilister til at køre alternative ruter eller tage kollektiv transport.

I København vil demonstrationen køre ad disse ruter:
Klokken cirka 10 vil traktorerne blive ledt ind i København via tre indfaldsveje: Gammel Køge Landevej, Roskildevej og Frederikssundsvej.

Herefter kører traktorerne sydpå ad ring 2 og samles på Kalvebod Brygge, hvor de kører videre ad følgende rute:

Kalvebod Brygge – Vester Voldgade – Stormgade – Vindebrogade – Christiansborg Slotsplads – Holmens Kanal – Kongens Nytorv – Bredgade – Grønningen – Folke Bernadottes Allé – Indiakaj – Langelinie.

Samtidig vil en gruppe fiskekuttere lægge til kaj på Langelinie, hvor der finder en samlet demonstration sted fra 14 til 16.

Klokken cirka 16 bliver traktorerne ledt ud af byen via følgende rute:

Langelinie – Kalkbrænderihavnsgade – Nordhavnstunnelen – Tuborgvej (ring 2). Herefter deler demonstrationen sig og kører ud af byen via de tre førnævnte indfaldsveje: Frederikssundsvej, Roskildevej og Gammel Køge Landevej.

I Aarhus vil demonstrationen køre ad disse ruter:
Traktorerne kører ind mod midtbyen fra fire forskellige opsamlingssteder rundt om Aarhus. Det forventes, at traktorerne kører fra opsamlingsstederne kl. 10.00 og trafikken rundt om og ind mod Aarhus midtby forventes derfor at blive påvirket i tidsrummet fra kl. 10.00 til kl. ca. 11.00. Traktorernes endestation bliver henholdsvis Sydhavnsgade ved Aarhus Havn og Molslinjens gamle færgeterminal.

Rute 1 – fra Odder til Sydhavnsgade
Ruten starter nord for Odder på Århusvej umiddelbart nord for Kragebækvej, og følger Århusvej (451), Oddervej (451), til venstre ad Strandvejen, til højre ad Sumatravej, til venstre ad Østhavnsvej, Sydhavnsgade.

Rute 2- fra Hørning til Sydhavnsgade
Ruten starter fra Blegindvej i Hørning, og følger Blegindvej mod øst, til venstre ad Gammel Horsensvej (433), Landevejen (433), Christian X Vej (433), Jyllands Allé, til højre ad Marselis Boulevard, via tunnel og til venstre ad Sydhavnsgade.

Rute 3 – fra Hammel til Molslinjens gamle færgeterminal
Ruten starter fra Viborgvej i Hammel, og følger Viborgvej (26), til venstre ad Hasle Ringvej (O2), til højre ad Randersvej, Bernhardt Jensens Boulevard, til højre ind på Molslinjens gamle færgeterminal.

Rute 4 – fra Aarhus Nord til Molslinjens gamle færgeterminal
Ruten starter fra Dusager, Aarhus N, og følger Dusager mod syd, til venstre ad Skejbygårdsvej, til højre ad Randersvej (505), Bernhardt Jensens Boulevard, til højre ind på Molslinjens gamle færgeterminal.

Demonstrationsmarch til Musikparken
Selve demonstrationen begynder kl. 11.30 fra Molslinjens gamle færgeterminal og kl. 11.40 fra Sydhavnsgade, hvor deltagerne påbegynder deres demonstrationsmarch til Musikhusparken, hvor de forventes at ankomme senest kl. 12.00. Da der forventes mange mennesker, vil marchen formentlig påvirke trafikken i området.

Rute 1 – Sydhavnsgade til Musikhusparken
Sydhavnsgade, Mindet, Europaplads, Dynkarken, Sønder Allé, Frederiks Allé.

Rute 2 – Molslinjens gamle færgeterminal til Musikhusparken
Bernhardt Jensens Boulevard, langs Kystvejen øst for letbanen, Hack Kampmanns Plads, Dynkarken, Sønder Allé, Frederiks Allé.

Demonstrationen i Musikhusparken forventes at vare fra kl. 12.00 til kl. 14.00, herefter vil der være en demonstrationsmarch retur til traktorernes holdepladser på henholdsvis Sydhavnsgade og Molslinjens gamle færgeterminal, hvilket formentlig vil påvirke trafikken i tidsrummet fra ca. 14.00 til ca. 14.30.

Læs mere om demonstrationen i Aarhus: Østjyllands politis nyhed om demonstrationen

Læs mere om demonstrationen i København: Københavns politis nyhed om demonstrationen