10.04.2024

Debatten om samkørsel er fyldt med dilemmaer

Dansk PersonTransports Trine Wollenberg diskuterede mandag den 9. april sammenhængen mellem samkørsel og kollektiv trafik på konferencen ”Fremtiden Kollektive Mobilitet... Nu!”


Konferencen satte fokus på den igangværende diskussion om fremtidens kollektive transport, hvor regeringen bl.a. har nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til forbedringer af den kollektive transport. Dansk PersonTransports vicedirektør Trine Wollenberg deltog i en session, hvor det kom frem, at der mangler data om forudsætningerne for og data og viden om konsekvenserne ved at introducere samkørsel i den kollektive transport.

Trine Wollenberg brugte bl.a. sin præsentation til at minde om, at samkørsel ikke er et nyt fænomen og har fungeret indenfor fornuftige rammer i mange år.

  • Samkørsel handler i bund og grund om, at to eller flere personer, der skal samme vej, kører i den enes bil og deler transportudgifterne, og det har man gjort i mange år. Det er også lovligt efter taxiloven, så længe der kun ydes godtgørelse for omkostninger, der er direkte forbundne med kørslen.

Trine Wollenberg fremhævede formålet med taxiloven, som udover at være den lovgivning, der sætter grænserne for samkørsel, også er den lovgivning, som sikrer, at de personer og virksomheder der udfører personbefordring med fortjeneste lever op til en række krav til uddannelse, miljø, forsyningssikkerhed, forbrugerbeskyttelse og arbejdsvilkår for chaufførerne. Et hensyn som man – ifølge Trine Wollenberg – ikke skal til at gå på kompromis med ved at introducere offentlig støttet samkørsel, der kan være med til at undergrave flex- og taxikørslen.

  • Jeg tror, at danskerne er meget tilfredse med det niveau, kvalitet og tryghed, de oplever, når de bestiller en taxi eller en vogn i flextrafik. Taxilovens bestemmelser har netop det formål, og derfor skal de selvfølgelig overholdes, hvis man kører erhvervsmæssig personbefordring. Det siger jo sig selv, at det er helt uacceptabelt, hvis vi befinder os i en situation, hvor samkørselsplatforme og kommunernes finansiering af samkørselsture via disse potentielt set stimulerer en ulovlig adfærd. Det underminerer hele den etablerede kollektive transport. Der skal være lige konkurrence og ordnede forhold. Derfor mener vi heller ikke, at reglerne om samkørsel skal ændres, så det er muligt at tjene penge på at tilbyde et lift.

På sessionen gav Nordjyllands Trafikselskab (NT) kommercielle direktør, Nicolai Bernt Sørensen, også sine bud på samkørslens dilemmaer og potentialer. Nicolai pegede blandt andet på mulighederne for, at NT som trafikselskab kan fremme samkørsel i bestemte korridorer eller på bestemte tidspunkter for udvide borgernes muligheder. Begge oplægsholdere pegede dog også på, at man skal være opmærksom på risikoen for, at samkørsel kan underminere den eksisterende kollektive trafik og, at samkørsel ikke er en reel mulighed for mange borgere med specielle behov.