10.06.2024

Debat: Lav pulje på 50 millioner kroner til grønne busser

”Det er afgørende, at vi sikrer en helhedsorienteret tilgang til den grønne omstilling af den tunge vejtransport,” skriver Jens Hvid Bang, kommunikations- og sektorchef i Dansk PersonTransport, og Daria Rivin, seniorrådgiver hos Rådet for Grøn Omstilling, i et fælles debatindlæg.


Dette indlæg er bragt i MobilityWatch den 7. juni 2024

Som led i deludmøntning af Grøn Fond er der i alt afsat 750 millioner kroner til grønne tiltag og effektiviseringer af vejtransporten fra 2024-2030. Herefter er der afsat 50 millioner kroner varigt fra 2031 og frem.

Aftalepartierne har lige udmøntet 75 af de millioner til indkøb af el- og brintlastbiler og etablering af hjemmeladere hos vognmandsforretningerne.

I Rådet for Grøn Omstilling og Dansk PersonTransport mener vi, at det er altafgørende, at vi får sat skub i den grønne omstilling af den tunge vejtransport. Derfor samarbejde vi også tæt i EU-forhandlingerne om styrkede CO2-emissionsmål for nye tunge køretøjer og pressede på for en ambitiøs tilgang.

Den grønne omstilling af den tunge vejtransport er afgørende, så Danmark kan indfri sine klimaambitioner frem mod 2030.

Her gælder det om ikke kun at have fokus på lastbiler, men også på turistbusser.

Det er vigtigt at forstå, at turistbusserne trods deres navn ikke kun transporterer turister. De bruges også som de fjernbusser, der binder Danmark sammen, og så spiller de en afgørende rolle i transporten af alt fra skolebørn, skovbørnehaver til foreninger.

Ligesom nulemissionslastbiler er betydeligt dyrere end lastbiler med forbrændingsmotor, gælder det samme for turistbusser.

Og så lider turistbusserne under, at der er et lavt udbud af nulemissionsbusser på markedet, fordi de europæiske producenter ikke endnu er kommet i gang med produktionen af nulemissionsturistbusser, og virksomhederne derfor skal til Kina, hvis de vil købe de grønne busser.

Der er brug for, at der bliver sat skub i markedet, og derfor skal der også afsættes midler til støtte til indkøb af busserne.

Vi foreslår konkret, at der hurtigst muligt afsættes en pulje på 50 millioner kroner til indkøb af elektriske turistbusser.

Fra den 1. januar 2025 hæves dieselafgiften med 0,5 kroner per liter. Der er aktuelt ca. 5.000 turistbusser i Danmark, og den øgede dieselafgift vil i runde tal betyde en meromkostning på 10.000 kroner per turistbus.

Derfor mener vi, at det vil være fair at allokere 50 millioner kroner af de 750 millioner til indkøb af elturistbusser.

Det skal også ses i lyset af Danmarks klimaambitioner for 2030. Vi mener, at det er afgørende, at vi sikrer en helhedsorienteret tilgang til den grønne omstilling af den tunge vejtransport.

Ved at allokere en pulje på 50 millioner kroner til indkøb af elturistbusser vil vi ikke kun lette den økonomiske byrde for virksomhederne, men også fremme udviklingen af et mere bæredygtigt transportsystem. Det vil bidrage til at reducere CO2-udledningerne og understøtte en grønnere fremtid for Danmark.