22.04.2024

Debat: Dieselafgift efterlader busbranchen i et vakuum uden politisk støtte

I regeringsgrundlaget er det tydeligt formuleret, at det ikke skal blive dyrere at være dansker eller drive virksomhed. Alligevel står busbranchen nu over for en ny dieselafgift på 50 øre per liter, skriver Jens Hvid Bang, kommunikations- og sektorchef i Dansk PersonTransport.


Dette indlæg er bragt i Altinget Transport den 18. april 2024

Man får næsten den tanke, at regeringen helt har glemt busserne med sin forhøjelse af dieselafgiften med 50 øre. Det er nemlig en afgift, der vil ramme busbranchen hårdt. Alligevel er busserne ikke nævnt med et eneste ord i aftalen.

I regeringsgrundlaget står der ellers tydeligt formuleret, at det ikke skal blive dyrere at være dansker eller drive virksomhed. Alligevel står busbranchen nu over for en ny dieselafgift på 50 øre per liter fra den 1. januar 2025, uden nogen form for kompensation eller støtteplaner til at hjælpe branchen med omstillingen til mere bæredygtige alternativer.

Det sker samtidig med, at det på EU-plan er vedtaget, at CO2-udledningen fra nye busser skal reduceres med 45 procent i 2030, 65 procent i 2035 og 90 procent i 2040.

Disse ambitiøse mål kræver en dedikeret indsats og støtte til busbranchen for at blive realiseret. Her har vi i busbranchen konstant forsøgt at være en positiv medspiller i den grønne omstilling, men det er vanskeligt, når branchen føler sig overset og glemt af politikerne.

Rygraden i den kollektive transport

Busserne varetager essentielle opgaver i det danske samfund. Rutebusserne er rygraden i den lokale og regionale kollektive transport, fjernbusserne binder alle hjørner af Danmark sammen, og turistbusserne står for transport af alt fra virksomheder til skolebørn og skovbørnehaver. Med over 10.000 busser i drift i Danmark er bussernes rolle i danskernes mobilitet ikke til at overse.

Derfor er det særligt bekymrende, når der i aftalen om den forhøjede dieselafgift udmøntes en Grøn Fond på cirka fem milliarder kroner til forskellige grønne initiativer, men ikke et eneste, der tager højde for bussernes omstilling.

Det vil ikke kun gøre buskørsel dyrere; det risikerer også at skubbe passagerer over i privatbiler, hvilket underminerer målene om en grønnere transportsektor. Busserne, som allerede er en af de grønneste transportmuligheder, bliver efterladt i et vakuum uden politisk støtte.

Samtidig kan det ramme den kollektive bustransport, hvor kommunerne allerede er hårdt presset på økonomien, og her er det selvfølgelig væsentligt, at kommuner og regioner bliver kompenseret for den stigende dieselafgift én til én fra statens side, så vi kan opretholde og styrke den kollektive trafik som et attraktivt alternativ for flere.

Alternativet vil være en fordyrelse, der kommer til at have en negativ virkning på den kollektive trafik betjening af borgerne i de danske kommuner og regioner.

Dyrere at drive busvirksomhed

Det er ikke første gang, at busbranchen bliver pålagt en afgift i denne regeringsperiode. Sidste år blev der indført et gebyr på 1.500 kroner per bustilladelse eller såkaldte bekræftede kopi heraf.

Noget, der kan løbe op i mange tusinder af kroner for busvirksomheder, som ofte kører under udbud, der kan blive forlænget med et enkelt år eller to, og hvor virksomhederne derfor ofte skal bruge et stort antal tilladelser for en kort periode.

For eksempel har vi lige hørt fra en mellemstor busvirksomhed i Midtjylland, at de skal betale 180.000 kroner for at få fornyet tilladelserne.

Der er altså ikke nogen tvivl om, at det er blevet dyrere at drive busvirksomhed i den her regeringsperiode. Men det er stadig muligt at rette op på situationen.

Derfor appellerer vi til alle aftalepartierne bag Grøn Fond, om at der i udmøntningen af aftalen også sættes penge af til den grønne omstilling af busserne, ligesom vi gerne ser, at der hurtigst muligt udarbejdes og implementeres en klar plan for busbranchen.

En plan, der sikrer, at de nødvendige ressourcer og støtte er tilgængelig for at få sat skub i den grønne omstilling af busserne, så de kan fortsætte deres kritiske rolle og opretholde deres vigtige funktion i vores samfund.