10.04.2024

Debat: Branchen, som kører børnene ud i skovbørnehaven og turisterne hen til de lokale attraktioner, leder efter en vej i den grønne omstilling

At busser er effektive skal ikke være en sovepude. Jens Hvid Bang, kommunikations- og turistchef i Dansk PersonTransport eftersøger en plan.


Dette indlæg er bragt hos Klimamonitor den 10. april 2024

Den grønne omstilling er en af de vigtigste dagsordener på den politiske scene. Derfor er det afgørende, at vi ikke overser nogen dele af transportsektoren, når der politisk laves aftaler, der skal fremme den grønne omstilling.

Selvom turistbusserne står for en forsvindende lille del af transportsektorens udledninger, så er det stadig vigtigt, at der er politisk fokus på, at de også skal omstille sig.

Desværre bliver de ofte glemt i debatten om den grønne omstilling af den tunge transport, som oftest alene drejer sig om lastbiler.

Det er ærgerligt. Turistbusser spiller nemlig en samfundsmæssig kritisk rolle, langt udover det at transportere turister. De står for transporten af børn til skovbørnehaver, skolebusser, de sørger for transport til og fra foreningsaktiviteter, og så forbinder de landets fjerneste hjørner med de store byer.

Der mangler en plan

I en tid, hvor bæredygtighed fylder mere og mere oplever turistbusserne en stigende interesse. Det skyldes, at turistbusserne allerede i dag er et grønt alternativ sammenlignet med mange andre transportformer, takket være deres evne til at transportere mange personer effektivt og med relativt lav klima- og miljøpåvirkning. Det sker selvom turistbusserne i dag kører på konventionel diesel.

At turistbusser allerede er et godt klimavalg skal ikke være en sovepude for at rykke yderligere, og i de kommende år skal vi have omstillet et stort antal turistbusser fra konventionel diesel til nulemissionsbusser.

Her er der brug for en politisk plan for omstillingen, som tager højde for de særlige karakteristika, som kendetegner turistbusbranchen.

Pris og infrastruktur

Problemet med den grønne omstilling af turistbusserne er nemlig todelt.

For det første er nulemissionsbusser væsentligt dyrere end konventionelle busser, og samtidig står branchen over for udfordringer med at skaffe de nødvendige nulemissionsbusser, da de europæiske producenter endnu ikke er oppe i gear med produktionen af disse, og alternativet er derfor at vende blikket mod fjernere markeder som Kina.

Her er der brug for at få sat skub i efterspørgslen på nulemissionsturistbusser, og det gøres bedst ved, at der politisk laves en pulje til indkøb af nulemissionsbusser i lighed med puljerne til indkøb af nulemissionslastbiler.

For det andet er der en påtrængende mangel på infrastruktur – specifikt opladningssteder for turistbusser, ved lokale seværdigheder, turistattraktioner, hoteller samt dedikerede hurtigladestandere langs de ruter, hvor turistbusserne har deres kørsel.

Hvis vi skal sikre en effektiv og bæredygtig grøn omstilling af turistbusserne, er det afgørende at der politisk bliver lavet en konkret og handlingsorienteret plan for omstillingen.

Det er særligt relevant i en tid, hvor det politisk for eksempel diskuteres at hæve dieselafgiften, som vil ramme turistbusserne hårdt, og en plan for den grønne omstilling af turistbusserne vil ikke kun gavne klimaet og miljøet, men også styrke den samfundsmæssige værdi, som turistbusserne bidrager med i dagligdagen.