08.07.2022

Danskerne ønsker mere og bedre offentlig transport

En ny undersøgelse viser, at kollektive transportformer vægter højt i danskernes prioritering.


Mere end halvdelen, nemlig 57% af de adspurgte danskere i undersøgelse, ønsker mere og bedre offentlig transport som en løsning på den generelle klimabelastning og hele 61% mener at mere og bedre offentlig transport er løsningen på trængslen.

Undersøgelsen bekræfter således hvad Dansk PersonTransport igennem lang tid har advokeret for og som har ført til at der er igangsat en kampagne for at udbrede forståelsen ikke mindst blandt de kommunale politikere omkring vigtigheden af den kollektive bustrafik. Se mere vedr. DPTs kampagne her.

Læs mere om befolkningsundersøgelsen, som Kantar Public har lavet for LB Forsikring her.