Offentlig kørsel

|07.06.2019

Dansk PersonTransport vil sikre klimavenlig omstilling af busserne

Den kollektive bustrafik står overfor en grøn omstilling. Det er en stor udfordring at sikre, at denne omstilling sker på en måde, der både giver bedre miljø, en bæredygtig økonomi i den kollektive bustrafik og en sikker og god drift for bussens passagerer. Dansk PersonTransport leder efter svarene og løsningerne til denne udfordring.


Den kollektive bustrafik skal omstilles til en mere klima- og miljøvenlig drift. Det er en stor udfordring at sikre, at denne omstilling sker på en måde, der både giver bedre miljø, en bæredygtig økonomi i den kollektive bustrafik og en sikker og god drift for de mange passagerer, der er afhængige af busserne hver dag. Dansk PersonTransport leder efter svarene og løsningerne til denne udfordring.

Dansk PersonTransport har stiftet en ERFA-gruppe der – på vegne af busselskaberne – vil pege på de udfordringer, løsninger og svar der skal til for at sikre omstillingen. ERFA-gruppen har haft to indledende møder hhv. den 24. maj og 3. juni 2019, hvor mange – små og store – problemstillinger er ved at blive kortlagt.

De store udfordringer…
De kommende års omstilling af bustrafikken til fossil- og/eller emissionsfri giver overordnet en række udfordringer for den kollektive trafiksektor.

 • Finansiering: Omstillingen koster penge. Hvordan sikres det, at kommuner, regioner og staten har de nødvendige midler til rådighed til at finansiere projektet?
 • De klima- og miljøpolitiske mål: CO2-reduktioner i bustrafikken kan nås med flere midler, herunder biobrændstoffer (diesel og gas), elbusser og brintbusser. Den emissionsfrie bustrafik der – foruden CO2-reduktioner – også er med til at sikre et godt lokalt lokalmiljø med færre partikler, mindre kvælstof og mindre støj kan kun – indtil videre – løses med el- og brintbusser.
 • Organisation og udbud: Hele opgaven skal løses i den danske model med kommuner og regioner, der bestiller bustrafikken, trafikselskaberne der planlægger og indkøber den og busselskaberne, der køber busserne og sætter dem i drift. Udbudsstrategi, udbudsjura og udbudsmodeller skal tilpasses målsætningerne og udfordringerne.
 • Timing og rettidig omhu: Hvis den danske kollektive bustrafik skal have de rigtige løsninger, på det rigtige tidspunkt og til den rigtige pris, kræver det både timing og rettidig omhu hos det enkelte trafikselskab og de danske trafikselskaber imellem. Vi må ikke gå i stå, men heller ikke løbe ud over kanten.

…kræver en mangfoldighed af værktøjer og løsninger
Dansk PersonTransports ERFA-gruppe har sat sig for at finde løsningsforslag til de forelagte udfordringer. ”Det er endnu for tidligt for os at konkludere, hvad vi kan og vil forelå som løsninger og retningslinjer, men jeg er fuldstændigt overvældet over den idérigdom, der er kommet til udtryk på vores første møder,” fortæller sektorchef Lasse Repsholt fra Danske PersonTrafik.

Lasse Repsholt peger dog på nogle temaer, der definerer løsningsforslagene.

 • Der skal løftes i flok, og staten, kommunerne og regionerne må stå sammen om opgaven. Et udspil fra regeringen der trækker i en klima- og miljøvenlig retning for busserne skal understøttes af noget medfinansiering.
 • Trafikselskaberne skal – når de stiller krav og ønsker til busserne – i langt højere grad skele til de pressede vilkår, der gælder på det europæiske marked for eldrevne rutebusser i de kommende år.
 • Udbudsværktøjerne skal fintunes. Vi har set eksempler på offentlige udbud, der fungerede godt, men også mange eksempler på det modsatte. Her kommer der en stribe løsningsforslag baseret på både eksisterende og nye værktøjer i udbudsværktøjskassen.
 • Skynd jer langsomt og forstå markedet. Det kan give god mening at forlænge eksisterende kontrakter og/eller genudbyde med eksisterende dieselbusser for en kort periode. Men der er mange forbehold, rammer og begrænsninger for sådanne løsninger.

Hvem deltager i Erfagruppen?
Erfa-gruppen er sammensat af dels repræsentanter for busselskaberne og dels DPT’s associerede medlemsvirksomheder, der leverer busser til det danske marked.

Operatørernes deltagere er udpeget af DPT’s rutesektor.

 • Anchersen ApS, Søren Englund
 • Arriva, Dan Hvidsten
 • Keolis, Michael Stubtoft og Thomas Nielsen
 • Umove, Mikael Drasbek Kanstrup
 • Tide Bus, Gert Højgaard
 • Dansk PersonTransport, Lasse Repsholt

Alle associerede medlemmer af DPT, der leverer busser til den kollektive bustrafik er inviteret til at deltage i Erfa-gruppen

 • EvoBus / Daimler / Mercedes-Benz,  Poul Nielsen
 • MAN Truck & Bus Danmark A/S, Jesper Mathiesen
 • VBI Group ApS (Iveco), Dan Bork Pedersen
 • VDL Bus & Coach Danmark Anita Laursen
 • Solaris Danmark, Vagn Erik Hvid