02.11.2022

Dansk PersonTransport ser frem mod samarbejdet med det nye Folketing

Læs mere om hvad DPT især vil fremhæve overfor Christiansborg i den kommende tid.


Dansk PersonTransport ønsker tillykke til det nye Folketing, hvor det nu står klart at der er blevet plads til flere nye partier. Det bliver interessant, også for persontransportbranchen, at se hvordan Danmarks nye regering bliver sat sammen. Den proces vil vi følge nøje, ligesom vi holder tæt øje med, hvordan partierne fordeler de forskellige ordførerskaber. Med Folketingets nye sammensætning står det allerede klart, at der vil ske udskiftninger i transportudvalget. Vi glæder os til samarbejdet med det nye udvalg, når det er på plads, ligesom vi ser meget frem til samarbejdet med den kommende transportminister for at sikre en positiv udvikling og styrkelse af persontransporten.

Der er masser af udfordringer, som presser sig på, og som det nye Folketing skal løse. Vi står til rådighed for alle medlemmer af folketinget, for at der hurtigst muligt kan blive taget hånd om udfordringerne, hvilket kræver, at der findes fælles løsninger, og at der bliver vedtaget nogle brede aftaler der er langtidsholdbare til gavn for de danske persontransportvirksomheder og dermed borgerne.

Det er DPTs klare ønske, at det nye folketing hurtigst muligt får:

  • Vedtaget en national kollektiv trafikplan, hvor både infrastruktur, regulering og organisering understøtter en styrkelse af den kollektive trafik og dermed sikrer at vi får øget brug af et velfungerende og bredt udbygget kollektivt trafiksystem med bus, taxi, flextrafik og turistbus som nøglespillere. I den forbindelse bør det nye Folketing få vedtaget en forpligtende standard, for betjening med den kollektive trafik (bus, taxi, flextrafik) i alle dele af landet (byerne, opland, landområder m.v.) sammenlignelig med forsyningsforpligtelsen for vand og el.
  • Sat et klart og forpligtende fokus på den rolle, som persontransport spiller i vores samfund. Det gælder både, i forhold til klimaet, til sammenhængskraften mellem land og by, og til hvordan kultur, turisme og erhvervslivets muligheder bedst understøttes. Det kræver, at det nye Folketing klart og tydeligt prioriterer en udvikling af persontransportbranchen som sikrer, at Danmark bliver et foregangsland ved at tilbyde borgerne det grønneste og bedst mulige kollektive mobilitetstilbud.
  • Understøttet den grønne udvikling som persontransporten er godt i gang med. I 2024 er over halvdelen af den danske rutebustrafik fossilfri. En fjerdedel af landets taxier kører allerede emission-fri taxikørsel, og store dele af fjernbustrafikken køres med biodiesel, der skærer 90% af CO2-udledningen. Branchen har allerede vist vejen frem, og Folketinget bør aktivt understøtte den videre grønne vej frem for branchen.
  • Stoppet bureaukratiet ved at få nedsat de meget lange og uacceptable ventetider hos Færdselsstyrelsen og ved at få luget ud i de mange regler og bøder, som danske virksomheder er underlagt. Det vil gøre det lettere at drive persontransportforretning og mere attraktivt at være bus, taxi eller flexchauffør i Danmark, hvilket kan være med til at løse den store mangel på arbejdskraft.