regler

|03.07.2019

Dansk PersonTransport hilser nye transportordførere velkommen

Flere af Folketingets partier har nu bestemt deres ordførerskaber, herunder transportordførerposten. Her kan du få et indblik i, hvem der i høj grad kommer til at præge næste periodes transportpolitik.


Folketingsvalget er overstået, og det bød både på en række nye medlemmer såvel som genvalg til gamle kendinge. I lyset af det nye Folketing skal partierne også udpege ordførerposterne på ny. Ordførerposterne uddeles på tværs af politikområde til ét medlem fra hvert parti, der skal tale på partiets vegne indenfor et bestemt politikområde. Dermed har ordføreren en vigtig rolle i at formidle og være med til at udforme politikken indenfor det pågældende område, herunder transportområdet, som vedrører Dansk PersonTransport og dets medlemmer.

Visse partier har allerede nu udpeget en transportordfører. Dem kan du her få et overblik over.

Dansk Folkeparti
Dansk Folkeparti har valgt Hans Kristian Skibby som partiets transportordfører. Hans er valgt ind i Østjyllands Storkreds og har mange års politisk erfaring, da han har siddet i Folketinget siden 2005. Desuden har han selv erfaring fra transportbranchen, bl.a. gennem hans tidligere arbejde som speditør. Foreningen ser frem til at lære Hans bedre at kende.

Enhedslisten
Henning Hyllested har igen fået Enhedlistens transportordførerskab, som han har siddet på siden 2011. Henning er valgt i Esbjerg og har tilmed også kendskab til transportsektoren gennem hans bestyrelsesarbejde i 3F Transport i Esbjerg, hvilket han har været en del af siden 2006.

Konservativt Folkeparti
Konservativt Folkeparti har valgt Niels Flemming Hansen som transportordfører. Dette er Niels’ første periode i Folketinget, hvor han blev valgt ind i Sydjyllands Storkreds. Foreningen ser derfor frem til at lære Niels bedre at kende gennem et konstruktivt samarbejde for bedre vilkår for bus- og taxisektoren.

Liberal Alliance
Tidligere transportminister Ole Birk Olesen, valgt i Aarhus, er ikke overraskende blevet tildelt posten som transportordfører hos Liberal Alliance. Dansk PersonTransport havde en fin dialog med Ole Birk Olesen ved flere lejligheder i sidste regeringsperiode, hvor han bl.a. var forbi PersonTransport 2019 til en rundtur.

Nye Borgerlige
Nye Borgerlige har valgt Mette Thiesen som transportordfører. Selvom det er Mettes første gang som Folketingsmedlem har hun politisk erfaring fra hendes tid som lokalpolitiker i Hillerød Kommune, hvor hun også opnåede valg til Folketinget. Dansk PersonTransport ser frem til at lære Mette bedre at kende og håber, at vi kan indlede et fremtidigt konstruktivt samarbejde.

Radikale Venstre
Radikale Venstre har meldt ud, at Andreas Steenberg fortsætter på posten som transportordfører for partiet. Dansk PersonTransport havde i den forgangne Folketingsperiode glæde af at samarbejde med Andreas, som også deltog i foreningens årsmøde. Andreas er valgt i Vestjyllands Storkreds.

Socialdemokratiet
For Socialdemokratiet er det Thomas Jensen, valgt i Silkeborg, der løb med posten som transportordfører. Thomas har flere års politisk erfaring, da han har siddet i Folketinget siden 2007 og har haft seks forskellige ordførerposter, udover at være nuværende transportordfører. Foreningen glæder sig ligeledes til et fremtidigt samarbejde med Thomas.

Socialistisk Folkeparti
Anne Valentina Berthelsen har fået posten som transportordfører for Socialistisk Folkeparti. Det er Annes første Folketingsperiode, og foreningen ser frem til at lære Anne bedre at kende igennem et arbejde for bedre rammer for bus- og taxibranchen. Anne blev valgt ind i Sjællands Storkreds.

Venstre
Kristian Pihl Lorentzen, valgt i Vestjyllands Storkreds, er blevet genudpeget som partiets transportordfører; en post, som han har siddet på siden 2006. Foreningen har i mange år haft et konstruktivt samarbejde med Kristian, hvilket vi ser frem til at fortsætte.

Alternativet mangler
Alternativet har ikke konstitueret sig endnu og har derfor ikke valgt deres ordførerskaber.