cabotage

|26.11.2020

Dansk PersonTransport går forrest i kampen for nummerpladescannere

Dansk PersonTransport har i dag samlet transportbranchen om et brev til regeringen, der kraftigt opfordrer politiet og Færdselsstyrelsen til at bruge nummerpladescannere, når de nye regler om mindsteløn for udenlandske chauffører skal håndhæves.


I et brev til justitsminister Nick Hækkerup og transportminister Benny Engelbrecht samler Dansk PersonTransport transportbranchen og sammen opfordrer de til at bruge politiets nummerpladescannere i kontrol af køretøjer. Informationerne fra nummerpladescannerne skal derefter sammenholdes med oplysninger fra politiets scannere ved grænserne og med oplysningerne fra Sund & Bælts scannere ved de fem største byer i Danmark.

Det sker i forlængelse af, at nye regler i lov om udstationering af lønmodtagere træder i kraft 1. januar 2021. Ifølge den lov har udenlandske operatører pligt til at melde deres cabotagekørsel og aflønne deres chauffører med en timeløn, der som minimum er på niveau med repræsentative overenskomster på området. For at sikre at denne lov mod social dumping håndhæves optimalt mener Dansk PersonTransport og de øvrige underskrivere at automatiske nummerpladescannere (ANPG) er et helt afgørende værktøj til håndhævelse og kontrol. Når de automatiske scanninger sammenholdes med oplysningerne fra grænsernes og Sund & Bælts scannere bliver det mere effektivt og lettere at klarlægge kørselsmønstre, og med nummerpladescannerne kan det lettere identificeres, hvilke køretøjer der skal stoppes til vejsidekontroller, hvis en udenlandsk operatør f.eks. ikke har betalt bøder, eller chaufføren ikke er registreret.

Skal virke i praksis
”Vi skal have fair og lige konkurrence på det danske turistbusmarked, når turisterne om forhåbentlig kort tid vender tilbage til det danske ferieland. Dansk PersonTransport støtter derfor fuldt og helt op om de nye regler, der træder i ved årsskiftet, hvor udenlandske turistbusvirksomheder får pligt til at aflønne deres chauffører med en timeløn, der som minimum er på niveau med de danske lønninger, og hvor udenlandske virksomheder har pligt til at registrere deres chauffører, inden de kører turister rundt i det danske ferieland,” siger sektorchef Teddy Becher.

I 2019 mistede danske turistbusvirksomheder mindst 75% af sightseeing-kørslen i Danmark til udenlandske piratbusser. For Dansk PersonTransport er det derfor helt afgørende, at de nye regler også kommer til at virke i praksis, og set fra Dansk PersonTransports synspunkt bør man gøre systematisk brug af de nummerpladescannere som et værktøj til at håndhæve de nye regler.

Det er håbet, at regeringen nu vil tage denne opfordring til sig og sørge for, at alle tilgængelige redskaber, herunder nummerpladescannerne, tages i brug for at komme problemerne med udenlandske piratbusser til livs.

Medunderskriverne i brevet ud over Dansk PersonTransport er Dansk Erhverv, ITD, 3F, DTL, TA, Dansk Industri, ATL, ATV og SLD. Læs brevet her