Offentlig kørsel

|05.04.2019

Dansk PersonTransport bekymrede over omtalen og resultaterne af vejsidekontrol

Dansk PersonTransport ærgrer sig over den misvisende mediedækning af politiets vejsidekontrol til DM i Skills. Medierne undlader at fortælle, at de nye synsregler, som politiet følger slavisk, medfører, at selv de mindste fejl, der ikke udgør en risiko for færdselssikkerheden, medfører en indkaldelse til omsyn. I virkeligheden er kurven knækket for fejl, der kan være til skade for færdselssikkerheden, såsom skævbremsning.


De seneste dages medieomtale omkring vejsidekontrollen, der blev foretaget i forbindelse med DM i Skills bekymrer Dansk PersonTransport – ikke mindst fordi det lyder som om, at det pludseligt er blevet farligt at køre i bus, hvilket bestemt ikke er tilfældet.

Realiteten er, at bussen stadigvæk er en af de sikreste transportformer. Al statistik understøtter dette faktum, og det ændres ikke ved, at tungvognspolitiet følger de nye synsregler til punkt og prikke og dermed registrerer selv de mindste fejl, hvilket jævnfør de nye synsregler desværre medfører, at mange flere busser skal kaldes til omsyn.

Desværre har medierne ikke forstået denne ændring – nemlig at med de nye synsregler, som politiet for nuværende slavisk følger ved vejsidekontroller, vil selv de mindste fejl, såsom en nyligt sprunget sidemarkerings- eller nummerpladepære, et skilt eller en nødhammer, der er revet af eller forsvundet, føre til et omsyn. Dette betyder naturligvis IKKE, at busserne er til fare for færdselssikkerheden eller for de personer der bliver transporteret i busserne. Hvis dette var tilfældet SKAL politiet klippe pladerne på busserne, og dette sker heldigvis yderst sjældent.

Udviklingen i klækkelige fejl er på rette spor trods mediedækningen
Dansk PersonTransport er til gængæld meget tilfredse med, at ledelsen hos rigspolitiets tungvognsafdeling har indset og udtalt, at vores fælles indsats for at sikre at de tidligere problemer med bussernes skævbremsning har virket. Politiets kontroller har klart vist, at kurven er knækket, og at der dermed heldigvis findes færre skævbremsningsejl, da disse kan have direkte indflydelse på færdselssikkerheden.

Dansk PersonTransport og de danske busvognmænd fortsætter arbejdet med at eliminere selv de mindste fejl. I den forbindelse har vi f.eks. igangsat en mulighed for medlemmerne, der benytter sig af underleverandører til store events om at trække på en uafhængig kontrolinstans, der kan foretage et tjek af busserne, inden de starter kørslen.