12.05.2023

Dansk PersonTransport arbejder for danske vognmænd i IRU

Der var møde i Den Internationale Vejtransportunion, IRU, torsdag den 11. maj. Dansk PersonTransport var selvfølgelig på plads for at fremme de danske vognmænds synspunkter og blive klogere på, hvordan det går med passagertransportbranchen i andre lande.


Dansk PersonTransport adm. direktør, Michael Nielsen, var på plads i Geneve til møde i IRU’s Passenger Transport Council (CTP). CTP samler brancheledere, fagfolk og eksperter fra IRU-medlemmer over hele verden. Møderne i CTP er en unik mulighed for at diskutere aktuelle sager, udfordringer og muligheder for branchen samt indhente erfaringer fra andre lande. Samtidig bliver der truffet beslutninger om, hvad IRU skal prioritere i den kommende tid.

På dagsordenen for mødet var bl.a. manglen på arbejdskraft. DPT har afdækket, at der mangler 1.000 buschauffører i Danmark og i andre lande er der de samme udfordringer med at skaffe nok chauffører til branchen.

Også den grønne omstilling fylder mere og mere i andre lande, og her er udfordringerne også manglen på ladeinfrastruktur og udbuddet af grønne køretøjer.

DPT har længe arbejdet for, at IRU får lavet en detaljeret platform over regler i de forskellige medlemslande, som DPT’s medlemmer kan få adgang til, så de ved, hvad de skal forholde sig til, når de kører i udlandet. Michael Nielsen fik på mødet endnu engang gentaget denne holdning, og forhåbentlig kan der snart findes en løsning.