Turistkørsel

|11.10.2019

Danmark strammer fortolkningen af EU’s regler om buscabotage

Danmark strammer pr. 1. november 2019 fortolkningen af EU-reglerne for buscabotage. Ændringen kommer efter en lang og hårdnakket indsats af Dansk PersonTransport, der med hjælp fra et utal af chauffører har rykket problemstillingen frem på dagsordenen.


Fra 1. november 2019 ændrer Danmark sin fortolkning af EU’s regler om cabotagekørsel for busser, således at udenlandske busser ikke må udføre cabotagekørsel i mere end syv sammenhængende dage pr. kalendermåned.

Den nye fortolkning er langt mere restriktiv end den nuværende, som er uklar og tilsiger, at udenlandske busser må køre sammenhængende i Danmark i helt op til 2-3 måneder ad gangen. En længde som betyder, at de udenlandske busser kan befinde sig i Danmark mere eller mindre hele sommersæsonen og blot slå et kort smut over Øresundsbroen for at nulstille tiden.

Dette presser de danske busvognmænd, da de udenlandske selskaber udfører social dumping ved at betale deres chauffører en løn, som i visse tilfælde er helt ned til en tredjedel af, hvad en dansk chauffør bliver betalt.

Ny transportminister træder i karakter
Manden med det ultimative ansvar for den nye fortolkning er transportminister Benny Engelbrecht, som allerede efter få måneder ved roret nu markerer sig med et tiltag, som har stærke positive implikationer for turistbusbranchen. Også han peger, ligesom Dansk PersonTransport, på, at den nugældende fortolkning afføder unfair konkurrence.

“Vi står i dag i en alvorlig og uholdbar situation, hvor udenlandske busser opererer på permanent basis og aldrig forlader landet. Det er stik imod reglerne, og det er unfair konkurrence over for vores danske busvognmænd. Det kan vi ikke acceptere. Derfor strammer og præciserer vi nu vores fortolkning,” lyder det fra Benny Engelbrecht, som også varsler stærk kontrol.

“Indtil nu har der ikke været den store håndhævelse, men det bliver der også strammet meget væsentligt op på. Så må vi vurdere, om der er ressourcer nok til opgaven. Jeg havde selvfølgelig gerne set, at vi kunne løse problemet med de udenlandske busser med klarere fælles EU-regler, men det kan vi ikke vente på. Det er omfanget af den systematiske kørsel simpelthen for omfattende til,” siger han og understreger samtidigt, at problemstillingen stadig vil blive drøftet i EU-regi med henblik på at finde en fælles løsning for alle unionens medlemslande.

Foreningens hårdnakkede indsats begynder at bære frugt
Dansk PersonTransport har i flere år råbt op om de negative konsekvenser af den nugældende fortolkning af EU’s cabotageregler. Foreningen har endda med hjælp fra et utal af chauffører foretaget undersøgelser af udenlandske bussers kørsel i Danmark for at belyse problemets størrelse og vækst.

Dansk PersonTransports indsats har uden tvivl sat pres på beslutningstagerne og bragt buscabotage frem på dagsordenen. Derfor glæder det foreningens adm. direktør, Michael Nielsen, at der nu for alvor begynder at ske store skridt i den rigtige retning.

“Det er glædeligt, at Danmark nu indfører en mere restriktiv fortolkning af EU’s regler for buscabotage. Det er et stort skridt i den rigtige retning, såfremt den nye fortolkning bliver håndhævet på effektiv vis. Transportministeren nævner selv, at der bliver strammet op på håndhævelsen, så vi er naturligvis meget forhåbningsfulde og glæder os til at se det ske,” siger Michael Nielsen som afslutter:

“Vi mangler dog stadig at lave regler for, at de udenlandske chauffører skal køre efter danske løn- og arbejdsvilkår. Kommer dette på plads, så begynder det for alvor at ligne fair konkurrence. Vi regner stærkt med, at det er noget, som er i støbeskeen i regeringens lovforberedende udvalg, der skal sikre fair konkurrence ved cabotagekørsel.”

Bødestraffen ved overtrædelse af cabotagereglerne vil som udgangspunkt medføre en bødestraf på 35.000 kr., hvilket kan forhøjes under skærpede omstændigheder.