Coronavirus

|29.04.2020

Coronasikker transport: Turistbusser

Turistbusbranchen gør sig klar til en langsom genåbning og med de følgende 5 opfordringer: Reduktion af trængsel, information, rengøring, hygiejne og adfærd. Ved at tage højde for disse kan vi sikre os en tryg og smittefri rejse. Læs mere her


Fælles for de kørselsaktiviteter som turistbusbranchen lever af er, at de er lukket fuldstændigt ned, idet der ikke kommer nogen turister ind eller ud af landet, når grænserne er lukkede, foreninger af forskellige slags ikke afholder arrangementer – og for de store arrangementer helt frem til august. Rigtigt meget turistbustrafik er derfor aflyst og udskudt og sat i stå. I takt med at det danske samfund åbnes op – og grænserne – må vi håbe og forvente, at turistbusserne langsomt kommer i gang igen. Derfor er det vigtigt, at branchen er godt forberedt på en langsom genåbning.

En del arrangementer vil imidlertid kunne gennemføres, hvis arrangører og transportører overholder en række retningslinjer. Turistbusbranchen gør sig klar til en langsom genåbning med følgende 5 opfordringer: Reduktion af trængsel, information, rengøring, hygiejne og adfærd, og det er kombinationen af de fem, der samlet skal sikre os en tryg og smittefri rejse.

Fakta: Myndighedernes opfordringer til kollektive transportmidler

Politiet kom ved coronakrisens udbrud medio marts med en række opfordringer til kollektive transportmidler. De er omskrevet til at gælde turistbusser.

 1. Begræns trængslen i turistbussen – Tag nødvendige initiativer for at sikre, at passagerer ikke sidder for tæt. For en turistbus betyder det, at du højest bør medbringe halvdelen af det antal passagerer, bussen er godkendt til.
     Dansk PersonTransport anbefaler:

 

   • Gør passagererne opmærksomme på ikke at rejse, hvis de er syge (mindste tegn på sygdom) eller formoder at være smittede.Turistbusserne er kollektive transportmidler og er IKKE omfattet af forsamlingsforbuddet på 10 personer. Til gengæld skal passagermængden i bussen reduceres.
   • Myndighedernes retningslinje nævner halvdelen af bussens kapacitet (Dette er i øvrigt et krav for fjernbusser). Kun at anbringe én person per dobbeltsæde da man således sikre den bedst mulige afstand mellem passagererne og nedbringer smitterisikoen. Det kan derfor være nødvendigt at indsætte en større bus og/eller to busser til at løse en given transportopgave. Tal med dine kunder om de praktiske og økonomiske konsekvenser af dette.
 1. Informer de rejsende mest muligt om hensigtsmæssig adfærd – Kommunikér myndighedernes opfordringer og gode råd til de rejsende via plakater, informationsskærme mv.

  Dansk PersonTransport anbefaler:
 2. Vær særlig opmærksom på rengøring af fælles kontaktflader – Sørg for hyppigt at rengøre passagernes fælles kontaktflader (håndtag, borde mv.).

  Anbefalinger om rengøring i busserne fra Statens Serum Institut:
  • Metode og midler: Rengøring med vand og sæbe/sædvanligt rengøringsmiddel er tilstrækkeligt. Vi anbefaler ikke desinfektion
  • Frekvens: Rengøring en gang på alle brugsdage (inden kørsel eller efter afsluttet kørsel).
  • Fokus på de såkaldte kontaktpunkter (som berøres af hænder): Knapper, stænger, håndtag, stropper, armlæn osv. Det nedsætter ikke risikoen mellem de enkelte berøringer i løbet af dagen, men det nedsætter sandsynligheden for at der ophobes snavs, som virus kan overleve i.
  • Rækkefølge: Rengøring af toiletter sidst – her er der oftest størst forurening
 3. Sæt fokus på god hygiejne – Giv ansatte og passagerer adgang til håndsprit, fx på centrale knudepunkter. Gør de ansatte opmærksom på de seneste retningslinjer fra myndighederne, så det sikres, at de ansatte er særligt opmærksomme på god hygiejne og symptomer.

  Dansk PersonTransport anbefaler:
  • Gør opmærksom på de generelle opfordringer til hygiejne og stil håndsprit til rådighed.
  • Sørg for at på- og afstigning fra bussen sker på en måde, hvor passagererne undgår at passere tæt forbi hinanden. Eksempelvis:
   1. Alle har faste, nummererede pladser.
   2. Alle benytter ind-/udgangen foran deres siddeplads (ensretning af passagernes færden i bussen).
   3. Alle stiger ind/ud i en ordnet rækkefølge (forreste først).
 4. Opsæt plakater, der opfordrer syge til ikke at rejse med – Turistbusoperatøren skal opfordre kunderne til at tage hensyn til hinanden, herunder opfordre til, at man ikke rejser med, hvis man har mistanke om, at man er syg eller smittet med coronavirus.
  Dansk PersonTransport anbefaler:
  • Gør passagererne opmærksomme på ikke at rejse, hvis de er syge (mindste tegn på sygdom) eller formoder at være smittede.