Coronavirus

|30.04.2020

Coronasikker transport: Kollektiv bustrafik

I forbindelse med nedlukningen 11. marts 2020 blev den kollektive trafik mødt med en række forventninger og opfordringer til at håndtere situationen. Her er en oversigt over vejledningerne


I forbindelse med nedlukningen 11. marts 2020 blev den kollektive trafik mødt med en række forventninger og opfordringer til at håndtere situationen. Én af dem var, at busserne skulle gøres ekstraordinært rent. Derfor gik der heller ikke længe inden, at trafikselskaber og operatører havde aftaler om dette. Rengøringen sker efter vejledning fra Statens Serum Institut (SSI) for kollektive transportmidler.

Mens retningslinjerne fra SSI er ensartede og klare, kan det variere fra busselskab til busselskab, hvordan rengøringen føres ud i livet afhængig af, om man var på en stor garage, om det var et eksterne rengøringsfirma, der tager sig af rengøringen, og hvordan rengøringen i øvrigt er passet ind i den daglige drift. Uanset hvad var det generelt vurderingen, at der er tale om et tidskrævende manuelt arbejde.

Vejledning fra Statens Serum Institut 14. marts 2020

Kollektive transportmidler:
Metode og midler:
Rengøring med vand og sæbe/sædvanligt rengøringsmiddel er tilstrækkeligt. Vi anbefaler ikke desinfektion.

Frekvens:
Rengøring en gang på alle brugsdage (inden kørsel eller efter afsluttet kørsel).
Fokus på de såkaldte kontaktpunkter (som berøres af hænder): Knapper, stænger, håndtag, stropper, armlæn osv. Det nedsætter ikke risikoen mellem de enkelte berøringer i løbet af dagen, men det nedsætter sandsynligheden for at der ophobes snavs, som virus kan overleve i.

Rækkefølge: Rengøring af toiletter sidst – her er der oftest størst forurening.

Rengøringspersonale generelt – værnemidler og adfærd:
Det er tilstrækkeligt med handsker og evt. beskyttelse af arbejdsdragten (hvis der under arbejdet er risiko for, at den bliver forurenet). Der er ikke grund til at bruge maske.

Vigtigt med god håndhygiejne hos rengøringsmedarbejderen, inkl. ikke at føre hænderne til ansigtet under arbejdet (spisning, rygning, kosmetik o.l.) og at betjene telefonen med rene hænder, samt i øvrigt følge de generelle udmeldinger om god håndhygiejne (før spisning, efter toiletbesøg o.l.).

Sektoren forventer, at de skærpede krav til rengøringen vil gælde og være relevante et godt stykke tid endnu. Det er derfor også aftalt med trafikselskaberne, at der fremadrettet skal ske en honorering af dette ekstra rengøringsarbejde. Det varierer dog fra trafikselskab til trafikselskab, hvornår aftalen om honorering træder i kraft, idet nogle har indført honoreringen fra 11. marts 2020 hvor kravet blev indført, mens andre indfører det fremadrettet.

I Dansk PersonTransport er vi meget tilfredse med, at alle busselskaber formåede at omstille sig så hurtigt – fra dag til dag – til en forbedret rengøringsstandard. Derfor er det også vigtigt, at ressourcerne og prioriteringen nu er på plads i aftaler med trafikselskaberne, så dette arbejde kan fortsætte. Det er meget vigtigt, at rengøringen foregår og fortsætter på højt niveau for at undgå smittespredning og fastholde tilliden hos passagererne, når de – forhåbentlig snart – i stigende omfang vender tilbage i busserne. Vi skal derfor opfordre alle til at prioritere disse processer højt.