20.09.2022

Coronakompensation er et lille skridt frem

Resultatet af dagens forhandlinger giver ikke anledning til stor begejstring hos Dansk PersonTransport.


Transportministeren, KL og Danske Regioner har i dag forhandlet sig frem til et beløb på 125 mio. kr. i kompensation for passager- og indtægtstabet, der er fulgt med coronakrisen, der har sat aftryk helt ind i 2022. Parterne havde tidligere indgået aftale om kompensation for januar og februar 2022, hvor der blev kompenseret med 154 mio. kr. Derudover – oplyser Transportministeren – har parterne drøftet ”…et samarbejde om, hvordan man bedst sikrer kollektiv transport i fremtiden”. De meget høje energipriser som også udgør en trussel mod den kollektive trafik, var ikke en del af dagens forhandlinger, men skal tages op i et andet forum.

Et skridt frem…

Resultatet af dagens forhandlinger giver ikke anledning til stor begejstring hos Dansk PersonTransport. Trafikselskaberne har signaleret, at der mangler cirka 480 mio. kr. i den kollektive trafik i 2022, og de 125 mio. kr. er end ikke dækkende for indtægtstabet fra coronakrisen. Derudover skal flere penge findes til at dække de ekstra omkostninger påført af de stigende energipriser. Samtidig tror vi dog fuldt og fast på trafikselskabernes prognoser for passagervækst. De er opadgående på vej mod niveauet fra 2019. Vi skal den vej og videre.

Ligeså vigtigt er derfor parternes aftale om, at der skal samarbejdes om passagervækst og kollektiv bustrafik i fremtiden. Trafikselskaberne gør allerede rigtigt meget for lokal og regional passagervækst indenfor de rammer de har. En aftale om en landsdækkende takstreform, der gør den kollektive trafik mere konkurrencedygtig i forhold til bilen samt en national standard for den forsyning af kollektive trafik, der er nødvendig rundt omkring i alle dele af landet, vil være en klar styrkelse af trafikselskabernes muligheder. Her skal Transportministeren tage et stort medansvar.

…og to tilbage?

Den aktuelle inflation og energikrise gør det vanskeligt at drive den kollektive trafik, men minder samtidig om, hvorfor vi har den. Alternativet er en fremtid med stadig flere personbiler, et stigende energiforbrug og klimabelastning fra vores personbiltrafik, der betyder at vi kommer længere væk fra vores klimamålsætning; ikke tættere.

Hvis der ikke også kommer en snarlig afklaring af og hjælp til håndteringen af omkostningsstigningerne fra energi, tvinges kommuner og regioner til at skære i den kollektive trafik med virkning fra 2023. Det samlede resultat af dagens møde kan altså blive et lille skridt frem og to tilbage, hvis ikke der hurtigst muligt findes midler til dækning af energiomkostningerne og, at regioner og kommuner prioriterer dem til opretholdelse af den kollektive trafik.

 

Læs mere om aftalen på Transportministeriets hjemmeside

Læs DPTs Rutesektorchef Lasse Repsholts indlæg i Børsen fra den 19. september 2022: “Prisstig­ninger rammer den kollektive trafik hårdt, men politi­kerne virker ikke til at forstå alvoren”.